Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Autor: Bc. Johanka Stejskalová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Kučera
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Abstrakt:Tato práce se zabývá problematikou pozemkových úprav a jejich prospěšným vlivem na zemědělskou krajinu. Teoretická část popisuje pozemkové úpravy od počátku jejich vzniku, přes prováděné formy, komplikovaný proces navrhování, financování a legislativu až po jejich vliv na udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Praktická část se zabývá hodnocením provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhotka u Zlína. Nejprve byla provedena analýza původního stavu řešeného území, na kterou navázala část popisující a hodnotící provedené změny. Kromě vyhodnocení majetkoprávních vztahů byla kladena největší pozornost na protierozní a vodohospodářská opatření, jež byly hlavním důvodem pro zahájení pozemkových úprav v této lokalitě.
Klíčová slova:komplexní pozemková úprava, majetkoprávní vztahy, plán společných zařízení, eroze, Lhotka u Zlína, zemědělská krajina, udržitelný rozvoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..