Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti
Autor: Ing. Jan Szturc, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent 1:Ing. Jana Konečná, Ph.D.
Oponent 2:doc. Dr. Ing. Petr Doležal
Oponent 3:prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti
Abstrakt:Tato disertační práce se zabývá problematikou vývoje záboru zemědělských půd a vyhodnocením erozních procesů v oblasti Jihomoravského kraje. V rámci výzkumu byla použita statistická, prostorová rastrová a vektorová data. Veškerá data byla zpracována a vyhodnocena s využitím metod matematické statistiky. Pro zpracování dat, tvorbu mapových výstupů byly využity metody a postupy obsažené v software ArcGIS. Z výsledků vyplývá, že ve všech územích bylo od roku 1824 do současnosti (2016) zabráno poměrně velké množství ploch vzhledem k velikostem řešených území (např. Modřice – 396 ha). Při hodnocení erozní ohroženost bylo zjištěno, že nejhorší situace nastává při výpočtu aktuální eroze (Starovice – 14,19 t/ha/rok). V případě udržení těchto trendu degradace, lze očekávat do budoucnosti rozsáhlý úbytek zemědělských půd, spojený s možnými problémy udržitelného zemědělství a teoreticky i problémy s nedostatkem potravinových zdrojů.
Klíčová slova:zábor, eroze, Degradace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. KonečnáPosudek oponenta P. DoležalPosudek oponenta B. Šarapatka

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..