Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pozemkové úpravy, jejich právní regulace a vliv na hospodaření s půdou
Autor: Ing. Bc. Sabina Mašová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Mgr. Petr Karásek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pozemkové úpravy, jejich právní regulace a vliv na hospodaření s půdou
Abstrakt:Pozemkové úpravy jsou důležitou činností, která prostorově a funkčně uspořádává pozemky a má schopnost nejen upravovat vlastnické vztahy, ale ovlivňuje také rozvoj venkova a zemědělství. Tato práce se zabývá problematikou pozemkových úprav, přičemž je nejprve vymezen základní koncept pozemkových úprav, včetně postupu řízení o pozemkových úpravách a spojení pozemkových úprav s katastrem nemovitostí. Praktická část je zaměřena na 3 vybraná katastrálních území, jimiž jsou Telnice u Brna, Moutnice a Chudčice, kdy byl nejprve shrnut průběh komplexní pozemkové úpravy a následně vyhodnoceno jejich provedení z pohledu majetkoprávních vztahů. Pozornost je věnována změnám v počtu parcel, a tedy úspěšnosti scelení daných pozemkových úprav, zřízení či zrušení věcných břemen, vypořádání spoluvlastnictví, původ poskytnutých pozemků na společná zařízení i příčiny odlišností.
Klíčová slova:Komplexní pozemková úprava, Pozemková úprava, Řízení o pozemkových úpravách, Společná zařízení, Majetkoprávní vztahy, Pozemek, Katastrální úřad, Katastrální území

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..