Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
Autor: Ing. Antonín Dostálek
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Konečná, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
Abstrakt:Název mé diplomové práce je "Využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav". Vybral jsem si katastrální území Kněžpole u Uherského Hradiště, které se nachází nedaleko mého bydliště. První část diplomové práce má formu literární rešerše a zabývá se obecnou problematikou půdního fondu a pozemkových úprav. Je zde popsána historie, obsah a ochrana půdního fondu. V další části je analýza zájmového území, kde jsou popsány jednotlivé přírodní poměry, popis současné situace, vyhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňující erozi a odtokové poměry. Vodní eroze je řešena podle skript "Protierozní ochrana půdy" z roku 2005 a podle metodiky "Ochrana zemědělské půdy před erozí" z roku 2012. Po zjištění překročení přípustné ztráty půdy, byl proveden návrh protierozních opatření na ohrožených půdních blocích. Následně bylo provedeno vyhodnocení účinnosti navržených opatření. V závěru práce je hodnocení dopadů navržených opatření pro zemědělsky využívané území.
Klíčová slova:pozemkové úpravy, eroze půdy, protierozní opatření

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..