Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace vybraného povodí
Autor: Bc. Rostislav Trochta
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Dagmar Stejskalová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace vybraného povodí
Abstrakt:V mé bakalářské práci vypracované na téma Ochrana a organizace vybraného povodí se zabývám problematikou ochrany a organizace povodí potoka Špilberk, pravostranného přítoku Únanovky, ležícího 7 km severně od okresního města Znojma s rozlohou povodí 3,673 km2. V práci se věnuji erozi, její problematice a následkům na okolní krajinu způ-sobených nesprávným zacházením s půdním fondem. Úvodní část práce je zaměřena na vodní a větrnou erozi, jejímu rozdělení a protie-rozním opatřením. V práci je také zmínka o protipovodňové ochraně území. Analýza zájmového území povodí byla provedena zhodnocením místních přírodních podmínek a současného využití krajiny. Vyhodnoceny byly také faktory, které mají vliv na erozi. V závěru práce byl stanoven transport splavenin podle čísel odtokových křivek CN, kulminační průtok a celkovým odtok z povodí.
Klíčová slova:metoda křivek-CN, protierozní ochrana půdy, povodí, eroze půdy, erozní faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..