Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Olše
Autor: Ing. Petr Bromek
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Dagmar Stejskalová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Olše
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Ochrana a organizace vybrané části povodí Olše se zabývá dvěma potoky spadající do povodí řeky Ropičanky, která ústí do Olše. Práce je zaměřená na erozi, jak na příčiny, tak na návrhy k zlepšování současného stavu. Úvod se zabývá problémy, které souvisí s větrnou a vodní erozi. V další části je popsaná protipovodňová situace. Následuje kategorizace toků povodí, od Odry až po přítoky Ropičanky. Provedená byla celková analýza povodí, včetně fotodokumentace. Vyhodnoceny byly faktory sloužící k výpočtu eroze. Na závěr práce byl stanoven transport splavenin metodou křivek-CN, kulminační průtok a celkový odtok z povodí.
Klíčová slova:průtok, povodí, eroze, povodeň, křivka-CN

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..