Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Jihlavy
Autor: Ing. Sabina Zornová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Konečná, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Jihlavy
Abstrakt:V mé bakalářské práci na téma Ochrana a organizace vybrané části povodí Jihlavy se zaměřuji na problematiku ochrany a organizace Kupařovického potoka, který se nachází v okrese Brno - venkov. V práci se zabývám ochranou a organizací povodí, vysvětlením pojmu eroze, její následky a příčiny, za které je zodpovědná. V úvodu je rozebrána vodní i větrná eroze. Dále bylo provedeno hodnocení přírodních podmínek ve vybraném území, byly vyhodnoceny jednotlivé faktory, které erozi ovlivňují. V závěru byla stanovena potenciální retence povodí, celkový odtok, kulminační průtok a transport splavenin podle metody čísel odtokových křivek (CN).
Klíčová slova:protierozní ochrana půdy, povodí, eroze půdy, faktory eroze, odtok, metoda CN křivek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..