Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Oslavy
Autor: Ing. Jakub Dobšík
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Konečná, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Oslavy
Abstrakt:V této bakalářské práci, vypracované na téma Ochrana a organizace vybrané části povodí Oslavy, se zabýváme problematikou vodní eroze, organizací a ochrany půdního fondu a protierozními opatřeními malého povodí Neslovického potoka v okrese Brno - venkov. Teoretická část této bakalářské práce přináší přehled o problematice vodní eroze, jejímu rozdělení, erozním faktorům a protierozním opatřením. V praktické části této práce je provedena analýza zájmového povodí zhodnocením územních, geologických, pedologických, hydrologických a klimatických poměrů, a jejich vlivu na půdní erozi. V závěru této části se zabýváme stanovením retence povodí, celkového odtoku, kulminačního průtoku a transportu splavenin metodou CN křivek.
Klíčová slova:protierozní opatření, půda, eroze

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..