Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Svitavy
Autor: Ing. František Kalánek
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Zechmeisterová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Svitavy
Abstrakt:Má bakalářské práci Ochrana a organizace vybrané části Svitavy je zaměřena na stanovení a vyhodnocení eroze půdy v povodí Vendolského potoka. V první části bakalářské práce se zabýván obecnou problematikou vodní a větrné eroze půdy. Popisuji její formy výskytu, faktory, které ji ovlivňují, následky eroze na půdu a různé formy protierozního opatření. V další části se zabývám charakteristikou vybraného povodí, kde popisuji jednotlivé přírodní poměry, současný stav a využití území. Poslední část je zaměřena na výpočty. Na základě mapových podkladů jsem pomocí odtokových čísel CN křivek stanovil potenciální retenci povodí, celkový odtok, kulminační průtok a transport splavenin. V závěru práce jsem zhodnotil odtokové poměry v povodí.
Klíčová slova:protierozní ochrana, eroze půdy, povodí, metoda CN

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..