Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí
Autor: Ing. Jaromír Kudela
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Svatava Křížková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí
Abstrakt:Téma diplomové práce je Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí. Vybral jsem si povodí řeky Morávky, a to konkrétně úsek řeky, který se nazývá Skalická Morávka, a pozemky, které spadají do jejího povodí. V první části mé diplomové práce je popsána eroze obecně, příčiny eroze, druhy erozí a opatření proti vodní erozi zahrnující organizační, agrotechnická a technická protierozní opatření.V druhé části jsou popsány divočící toky a jejich ohrožení, přírodní charakteristiky území zahrnující geologické poměry, hydrogeologické poměry, geomorfologické poměry, geomorfologický režim vodního toku, klimatické poměry a splaveninový režim. V třetí části je popsána charakteristika pozemků na území, konkrétní projekt protipovodňové a protierozní ochrany na Skalické Morávce a NPP Skalická Morávka, která byla vyhlášena 23. listopadu 2006. V poslední kapitole jsou výpočty dle zadání, výsledky, diskuze a závěr.
Klíčová slova:eroze, řeka, povodí, protipovodňová ochrana, protierozní ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..