Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí
Autor: Bc. Ing. Vendula Kupsová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Svatava Křížková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá problematikou organizace půdního fondu v povodí se zaměřením na protierozní a protipovodňovou ochranu. Zájmové povodí se nachází na území obce Vlčková ve Zlínském kraji a je jedním z přítoků potoku Kameňák. V úvodu práce je popsána obecná charakteristika eroze, její rozšíření, příčiny a následky, které způsobuje na zemědělské půdě. Analýza zájmového povodí byla provedena zhodnocením klimatických, hydrologických, územních, geologických a půdních poměrů a jejich vlivem na erozi půdy. Byla stanovena potenciální retence povodí, celkový odtok, kulminační průtok a transport splavenin metodou čísel odtokových křivek (CN). V závěru práce je navrženo variantní využití zemědělského půdního fondu v povodí a následně vyhodnocení jednotlivých variant.
Klíčová slova:vodní eroze, erozní faktory, protierozní opatření, povodí, protierozní ochrana půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..