Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace povodí
Autor: Ing. Soňa Zemánková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Svatava Křížková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace povodí
Abstrakt:V bakalářské práci Ochrana a organizace povodí se zabývám problematikou ochrany a organizace povodí Jarošovského potoku. Jarošovský potok má rozlohu 1,4667 km2 a nachází se v okrese Uherské Hradiště. Tato práce je zaměřena na ochranu a organizaci povodí, na charakteristiku eroze, zejména její rozšíření na území ČR, její příčiny a následky, které způsobuje na zemědělské půdě. V úvodní části se zabývám vodní a větrnou erozí a následným hodnocením přírodních podmínek v zájmovém území. Byla provedena analýza současného stavu využití zájmového území a byly vyhodnoceny faktory, které mají na erozi vliv. Na závěr byla stanovena potenciální retence povodí, celkový odtok z povodí, kulminační průtok a transport splavenin metodou čísel odtokových křivek CN.
Klíčová slova:eroze půdy, erozní faktory, protierozní ochrana půdy, povodí, odtok, metoda CN křivek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..