Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Ing. Petr Bromek
Ochrana a organizace vybrané části povodí Olše
duben 2011prohlížet
2.RDisPAutor: Ing. Jiří Brychta
Aplikační využití nástrojů GIS pro hodnocení ztráty půdy erozí
březen 2023prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Jakub Dobšík
Ochrana a organizace vybrané části povodí Oslavy
duben 2011prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Antonín Dostálek
Využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
duben 2014prohlížet
5.RDisPAutor: Ing. Rostislav Fiala
Vyhodnocení srážko-odtokových vztahů v zemědělském povodí
září 2016prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Martin Fodor
Ochrana a organizace vybrané části povodí Jevišovky
duben 2011prohlížet
7.ABPAutor: Ing. František Kalánek
Ochrana a organizace vybrané části povodí Svitavy
duben 2011prohlížet
8.ADPAutor: Ing. František Kalánek
využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
duben 2013prohlížet
9.NDisPAutor: Mgr. Petr Karásek
Analýza fenologických charakteristik vybraných plodin a jejich aplikace v metodách stanovení ohroženosti půd erozí
září 2016prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Jana Kavalírová
Vliv stavby v k.ú. Česká Bělá na okolní krajinu
duben 2012prohlížet
11.RDisPAutor: Ing. Josef Kučera
Optimální prostorová struktura větrolamů
září 2017prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Svatava Kučerová
ochrana a organizace vybraného povodí
duben 2015prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Jaromír Kudela
Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí
duben 2009prohlížet
14.ADPAutor: Bc. Ing. Vendula Kupsová
Návrh optimální struktury půdního fondu v povodí
duben 2009prohlížet
15.RBPAutor: Jaroslav Luskač
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
duben 2020prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Svatava Maradová
Hodnocení účinnosti opatření na ochranu ZPF v pozemkových úpravách
duben 2011prohlížet
17.NBPAutor: Ing. Radka Marečková
Ochrana a organizace vybrané části povodí Sázavy
duben 2011prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Bc. Sabina Mašová
Pozemkové úpravy, jejich právní regulace a vliv na hospodaření s půdou
duben 2016prohlížet
19.ABPAutor: Bc. Hana Ondrová
Ochrana a organizace povodí
duben 2009prohlížet
20.ADisPAutor: Bc. Ing. Jiří Papoušek, Ph.D.
Hodnocení ekonomické efektivity a mimoekonomických funkcí společných zařízení v pozemkových úpravách
září 2014prohlížet
21.NDisPAutor: Ing. Michal Pochop
Obnova venkovské krajiny prostřednictvím pozemkových úprav v návaznosti na legislativní změny
září 2016prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Tereza Slováková
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
duben 2019prohlížet
23.ABPAutor: Bc. Johanka Stejskalová
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
duben 2018prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Klára Svitková
Ochrana a organizace vybraného povodí
duben 2015prohlížet
25.ADisPAutor: Ing. Jan Szturc, Ph.D.
Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti
únor 2018prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Rostislav Trochta
Ochrana a organizace vybraného povodí
duben 2012prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Soňa Zemánková
Ochrana a organizace povodí
duben 2009prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Sabina Zornová
Ochrana a organizace vybrané části povodí Jihlavy
duben 2011prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována