Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Identification number: 9868
University e-mail: martin.svatek [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Light conditions on research plots in secondary tropical rain forest of Borneo (Sabah, Malaysia)
Written by (author): Ing. Markéta Brandejsová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Opponent:Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Světelné poměry na výzkumných plochách v sekundárním tropickém deštném lese ostrova Borneo (Sabah, Malajsie)
Summary:Cílem této práce je zhodnocení světelných poměrů na výzkumných plochách v sekundárním tropickém deštném lese ostrova Borneo(Sabah, Malajsie) za pomocí hemisférických fotografií, jejich následném zpracování v programu CAN-EYE a rozřazení do kvalit lesa. Výsledky byly zpracovávány v programu STATISTICA pomocí krabicových grafů a analýzy ANOVA. V závěru byl zjištěn vztah mezi pokryvností korun, kvalitou lesa a výškou pořízení fotografie.
Key words:Borneo, hemisférické fotografie, světelné poměry, tropický deštný les

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review