Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Identifikační číslo: 9867
Univerzitní e-mail: hana.habrova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Klíčivost semen Dracaena cinnabari v kontrolovaných podmínkách
Autor: Ing. Lucie Bauerová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Klíčivost semen Dracaena cinnabari v kontrolovaných podmínkách
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na klíčivost semen Dracaena cinnabari v různých teplotních podmínkách, navíc s použitím semen nasbíraných různými způsoby a zároveň z různých lokalit. V úvodu práce je popsán proces klíčení, a také faktory, které mají na klíčení i klíčivost semen zásadní vliv. V další části jsou představeny jednotlivé metody zjišťování klíčivosti semen v laboratorních podmínkách. V práci jsou navíc shrnuty dosavadní poznatky o klíčivosti semen D. cinnabari a ostatních druhů rodu Dracaena a příbuzného rodu Sansevieria. V praktické části byly použity čtyři oddíly semen, které byly sbírány přímo z plodů odřezané laty anebo ze země, a které zároveň pocházely z odlišných lokalit, lišících se v nadmořské výšce. Oddíly nesly označení PL, SB, NN a PE. Semena byla testována v Petriho miskách a vystavena třem rozdílným teplotám - 22, 26 a 30 °C, kdy u každého oddílu semen byly založeny 4 opakování po 25 semenech. Nejvyšší klíčivosti bylo dosaženo ve 26 °C a 30 °C (2. pokusu), s klíčivostí 84,6 % a 82,5 % v uvedeném pořadí. U každé zkoušky byla vypočítána i energie klíčení, kdy nejvyšší energii klíčení vykazovala semena ve 26 °C. Výsledky dokazují vyšší klíčivost semen D. cinnabari zejména za vyšších teplot. Klíčivost byla vyhodnocena také u jednotlivých oddílů semen, a z toho důvodu, že oddíly byly sbírány různým způsobem a z odlišných lokalit, byl posouzen vliv těchto dvou faktorů na výslednou klíčivost semen. Závěrem je usouzeno, že tento druh má pravděpodobně poměrně vysokou potenciální schopnost přirozené regenerace, z čehož vyplývá, že je zde potenciál i pro obnovu populací umělou cestou.
Klíčová slova:Dracaena cinnabari, klíčení semen, klíčivost, Sokotra, zkouška klíčivosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Hana Habrová, Ph.D..