Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Identifikační číslo: 9867
Univerzitní e-mail: hana.habrova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti eradikace nepůvodního a potenciálně invazivního druhu Calotropis procera na ostrově Sokotra
Autor: Ing. Gabriela Šteflová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Vybíral
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti eradikace nepůvodního a potenciálně invazivního druhu Calotropis procera na ostrově Sokotra
Abstrakt:Calotropis procera, původem ze severní Afriky a západní a jižní Asie, byl na Sokotru zavlečen již před více než sto lety a patří k 87 nepůvodním druhům zdejší flóry. Přestože na některých místech planety má tento druh invazní charakter, na Sokotře není považován za ohrožující. Zejména na severu ostrova v okolí hlavního města Hadiba je nicméně hojně zastoupen v domácích zahradách a mohl by mít dopad na zdejší vegetaci. Během terénního šetření bylo zjištěno, že dokud bude vegetace ostrova pod stávajícím intenzivním tlakem dobytka, zejména koz, Calotropis procera nebude mít invazní charakter mimo oplocené zahrady nepřístupné pro pastvu. Vzrostlé jedince z volné krajiny bude vhodné redukovat mechanicky za použití běžných nástrojů, a to především jejich odříznutím, neboť potenciální výmladky budou rychle eliminovány pastvou.
Klíčová slova:eradikace, Calotropis procera, invazní rostliny, Sokotra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Hana Habrová, Ph.D..