Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Identification number: 9867
University e-mail: hana.habrova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Eradication of Introduced and Potentially Invasive Species of Calotropis Procera Out from Socotra
Written by (author): Ing. Gabriela Šteflová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Opponent:Ing. Jan Vybíral
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti eradikace nepůvodního a potenciálně invazivního druhu Calotropis procera na ostrově Sokotra
Summary:Calotropis procera, původem ze severní Afriky a západní a jižní Asie, byl na Sokotru zavlečen již před více než sto lety a patří k 87 nepůvodním druhům zdejší flóry. Přestože na některých místech planety má tento druh invazní charakter, na Sokotře není považován za ohrožující. Zejména na severu ostrova v okolí hlavního města Hadiba je nicméně hojně zastoupen v domácích zahradách a mohl by mít dopad na zdejší vegetaci. Během terénního šetření bylo zjištěno, že dokud bude vegetace ostrova pod stávajícím intenzivním tlakem dobytka, zejména koz, Calotropis procera nebude mít invazní charakter mimo oplocené zahrady nepřístupné pro pastvu. Vzrostlé jedince z volné krajiny bude vhodné redukovat mechanicky za použití běžných nástrojů, a to především jejich odříznutím, neboť potenciální výmladky budou rychle eliminovány pastvou.
Key words:eradikace, Calotropis procera, invazní rostliny, Sokotra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review