Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Identifikační číslo: 9867
Univerzitní e-mail: hana.habrova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení úspěšnosti výsadeb autochtonních dřevin do domácích zahrad na Sokotře
Autor: Bc. Petra Nováková
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Irena Kholová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení úspěšnosti výsadeb autochtonních dřevin do domácích zahrad na Sokotře
Abstrakt:Bakalářská práce je zacílena na zhodnocení úspěšnosti růstu dřevin vysazovaných do domácích zahrad na jemenském ostrově Sokotra za podpory Mendelovy univerzity v časovém rozsahu let 2001--2014. Od roku 2001 byly vysazovány autochtonní druhy stromů do vybraných domácích zahrad. Do těchto zahrad bylo dodáno vše potřebné pro bezproblémový chod -- plot, trubky, hadice, byly postaveny rezervoáry na vodu. V dalších letech probíhalo další a další vysazování, postupně byly domácí zahrady rozšířeny o zahrady ve školách. Na přelomu března a dubna roku 2014 byl proveden terénní průzkum a na základě naměřených hodnot u jednotlivých autochtonních druhů bylo v této bakalářské práci provedeno srovnání s měřeními z předchozích let. Tato měření z dřívějších let a měření, která byla provedena naší skupinou, byla rozdělena dle jednotlivých zahrad a druhů. Byly sledovány zejména výšky skupin stromů, u těch byl spočítán průměr, a dále výšky jednotlivých jedinců, kdy byl vybrán od různých druhů vždy jeden strom. Při srovnávání průměrů více druhů byl použit sloupcový graf, při sledování růstu jednoho jedince byla jednotlivá získaná data vynesena do liniového grafu, který ukazuje růstovou křivku daného druhu, a je tedy možné sledovat přírůst za určitá období. Výsledky jsou nad očekávání pozitivní a ukazují na poměrně velkou úspěšnost těchto zahrad. Je nutno si uvědomit, že vitalita stromů je však v úzkém spojení s péčí majitelů zahrad. Část práce se zaměřuje na aridní oblasti z pohledu globálního, jelikož výsadby probíhají nejen na Sokotře, ale i v dalších oblastech aridního pásma, a tyto mohou být příkladem pro další pokusy o pěstování v těchto těžkých přírodních podmínkách.
Klíčová slova:autochtonní druhy, domácí zahrady, Sokotra, aridní oblasti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Hana Habrová, Ph.D..