Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Identifikační číslo: 9864
Univerzitní e-mail: josef.lenoch [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Externí oponent - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce     Projekty
     
Publikace     Orgány
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Ekonomika obhospodařování lesních majetků
Autor:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Ing. Jiří Matějíček, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Ekonomika obhospodařování lesních majetků
Abstrakt:
Tato disertační práce zpracovává návrh metodiky finanční analýzy lesních podniků, která by přesněji a objektivněji než dosavadní metody umožňovala stanovit, jak kvalitně, odborně a zodpovědně je lesní majetek čistě ekonomicky obhospodařován. Práce přináší pohled na ekonomiku lesního hospodářství prostřednictvím chápání lesa jako tzv. lesního kapitálu lesního podniku. Ten ve spojení s dalším tzv. obslužným kapitálem lesního podniku a vynaložením lidské práce může přinášet ekonomický zisk. Je zde zpracován a používán i tzv. lesnicky upravený výsledek hospodaření celkem lesního podniku, který vyrovnává jednotlivé lesnické činnosti v rámci ročního plnění lesního hospodářského plánu a který zohledňuje změny ocenění obslužného kapitálu lesního podniku. Práce sleduje možnosti ekonomiky lesních podniku pro zajištění jejich ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti v rámci trvale udržitelného rozvoje v podmínkách současného světa.
Klíčová slova:
Finanční analýza lesního podniku, Trvale udržitelný rozvoj, Ekonomika lesního podniku, Ekonomická životaschopnost, Ekonomická konkurenceschopnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Kalousek, CSc..