Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9836
Univerzitný e-mail: valerie.vranova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav geologie a pedologie (LDF)
Prodekanka - Lesnická a dřevařská fakulta
Vedúca ústavu - Ústav geologie a pedologie (LDF)
 
Externá učiteľka - Zahradnická fakulta
Externí školitelka - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Martin Bednář
Vliv ZOD Žichlínek na půdní prostředí okolních Městských lesů Lanškroun
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Bolerázsky
Volba dekoračního kamene jako reflexe současného trendu v aplikaci přírodního kamene v zahradní a krajinářské architektuře: případová studie rybník v Bašovciach (Slovenská republika)
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Romana Bužková
Geologicko-pedologické šetření NPP Váté písky u Bzence
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nikola Faltová
Smrk ztepilý (Picea abies /L./ Karst.) a jeho fyziologické působení na půdu: vybraná enzymová aktivita kořenů smrku a její zobecnění
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jindřich Figala
Enantiomery nízkomolekulárních látek v kořenových exsudátech smrku ztepilého (Picea abies) a buku lesního (Fagus sylvatica)
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Jagoš
Evaluation of experimental field data from the modified earth resistance method used in trees and stands as integrated with selected classically estimated soil properties.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Jagoš
Mineralizace uhlíku vybraných organických kyselin a cukru v krasových půdách
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Jagoš
Geologicko-pedologické šetření na lokalitě Kumperk ve vazbě na lesní ekosystém.
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondřej Kafka
Stanovení uhlíku v mikrobiální biomase na vybraných lokalitách
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondřej Kafka
Vliv rozdílného obhospodařování lučních a lesních ekosystémů na uhlík v mikrobiální biomase půdy (výzkumná plocha Bílý Kříž)
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Kisza
Vliv rozdílného obhospodařování lesních a lučních porostů vybraných lokalit na heterotrofní respiraci a množství snadno utilizovatelného uhlíku
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Soňa Kočvarová
Chromatografické metody v biochemii lesních půd: půdní aminokyseliny a vyhodnocení jejich rolí v ekosystému
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Krulová
Návrh nového krajinného prvku "jedlého lesa" na stávající orné půdě v KÚ obce Těšetice
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kytka
Analýza dřevin na vybraných hřbitovech ve Zlínském kraji ve vazbě na půdní poměry a návrhy konkrétních opatření
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Anna Luterová
The selected forest soils and their basic properties reflecting soil biochemistry as the new tool for evaluating of different climatic parameters on forest management practices
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Luterová
Vliv aplikace lignohumátů na mineralizaci dusíku a fosforu v půdě: komerčně produkovaný výrobek a jeho užití v arboristické praxi
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Aneta Maixnerová
Srovnání půdního prostředí v různých typech managementu plantážového lesa na vybraných plochách v Galícii (Španělsko)
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Marcinko
Obsahy těžkých kovů v půdě a v asimilačních aparátech vybraných druhů lesních dřevin na lokalitě bývalého báňského závodu Smolnik (Slovenská republika)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Marcinko
Vliv historické těžby nerostných surovin na lesní ekosystém, lokalita bývalého těžebního závodu Smolnik (Slovenská republika)
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Theodore Danso Marfo
Ecotone effect reflected by soil reaction and selected physical soil characteristics – Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny case study
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aneta Pavlů
Posouzení stávajících návrhů rekultivací odkalovacích nádrží v areálu uranového ložiska Rožná
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ing. Petra Pěnčíková
Vývoj Sibiře v čase se zaměřením na vývoj půdních jednotek a lesních ekosystémů ve čtvrtohorách
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jana Rosíková
Vliv vápnění na půdní respiraci a vybrané biochemické vlastnosti povrchových horizontů ve smrkové monokultuře ekosystémové stanice Rájec-Němčice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Shivani
The effect of selected factors on mineralization of plant hormones in soil
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vlastimil Skoták
Stanovení půdní katalázy v organických horizontech nadložního humusu na vybraných lokalitách Moravskoslezských Beskyd
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Sochor
Půdní oxidovatelný uhlík a stanovení poměru huminových kyselin a fulvokyselin vybraných studijních ploch (les, ekoton, orná půda, louka/pastvina )
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martin Šajna
Aplikace vybraných pedologických poznatků pro potřeby současné biologické části lesnictví: zobecnění vybrané části půdní biochemie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Šicha
Humusové formy a jejích vlastnosti v lesním ekosystému
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Štefunko
Přírodně-krajinářská rekultivace odkaliště Horná Ves, Kremnica (Slovensko), s návrhem priorit začlenění daného objektu do místního krajinného prostoru
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Zárubová
Přírodní a umělé kamenivo jako zdroj materiálu pro povrchovou úpravu účelových komunikací v městských parcích: laboratorní zkoušky a posouzení vzorků
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Ždánská
Současný stav půdních a biologických podmínek na lokalitě Kaňk, ve vazbě na přirozenou obnovu stanoviště
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Ždánská
Vliv historické těžby nerostných surovin na krajinu
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná