Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Identifikační číslo: 9819
Univerzitní e-mail: ludek.praus [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Životopis     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Bc. David Bětík
Detekce různých typů defektů pomocí tahové zkoušky
květen 2018prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Eva Blahoňovská
Analýza a verifikace metody WLA pro hodnocení stability stromů
duben 2007prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Martina Dočkalová
Analýza stavu stromů využívaných jako lanové centrum v Rožnově pod Radhoštěm ve srovnání s městským parkem
duben 2014prohlížet
4.RBPAutor: Filip Dubnický
Vliv mechanického propojení borky a dřeva kmene na deformace měřené metodou DIC
květen 2018prohlížet
5.NBPAutor: Tomáš Dvořák
Zhodnocení přesnosti měření elektrického impedančního tomografu PICUS
květen 2013prohlížet
6.ABPAutor: Bc. Petr Fišer
Srovnání rychlosti akustického signálu s mechanickými vlastnostmi dřeva javoru
duben 2016prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Veronika Franková
Srovnání metod hodnocení stromů u vybraných uličních stromořadí v Českém Těšíně
duben 2012prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Filip Gono
Návrh databáze evidence selhání stromů
květen 2010prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Lukáš Hejl
Zhodnocení zdravotního stavu stromů v parku Javorka v České Třebové
duben 2012prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Jiří Hemza, DiS.
Vyhodnocení možnosti detekce dutiny poklepem
květen 2018prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Ladislav Chmel
Porovnání sezónních změn v distribuci impedance dřeva a sestavení vzorníku pro vyhodnocování snímků elektrického impedančního tomografu
duben 2014prohlížet
12.NBPAutor: Lukáš Kalla
Srovnání deformace měřené externím extenzometrem a metodou DIC
květen 2015prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Radek Klíč
Dynamics of wood decay estaimated via acoustic tomography measurement
duben 2019prohlížet
14.ABPAutor: Bc. Radim Klíč
Porovnání a optimalizace systému kontrol stromů na příkladu města Svitavy
květen 2018prohlížet
15.RDisPAutor: Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS.
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
září 2023prohlížet
16.ABPAutor: Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS.
Výukové programy - péče o stromy rostoucí mimo les
duben 2010prohlížet
17.RDPAutor: Ing. Martin Kult
Management péče o památné a významné stromy CHKO Šumava
duben 2019prohlížet
18.RDisPAutor: Ing. Martin Kult
Ne- a semi-destruktivní metody detekce a monitoringu hnilob dřeva stromů
září 2020prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Martin Kult
Zhodnocení provozní bezpečnosti a výskytu defektů u stromů vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem
květen 2013prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Martin Kult
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
květen 2016prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Eliška Látalová
Porovnání metodik hodnocení stavu stromů na vybraných lokalitách Olomouckého kraje
květen 2013prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Anna Lázničková
Analýza možností aplikace metody QTRA v podmínkách ČR na příkladu parku a uličního stromořadí
duben 2014prohlížet
23.ABPAutor: Bc. Matěj Macek
Zhodnocení vhodnosti vybraných taxonů do městského prostředí
duben 2012prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Alžběta Malotínová, DiS.
Vliv výkopových prací na stabilitu kořenového systému lípy
duben 2012prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Vladimír Maňák
Detekce poškození kmene akustickým tomografem Fakopp
květen 2013prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Vojtěch Marčok
Zhodnocení zdravotního stavu a bezpečnosti Městských sadů v Trutnově
duben 2012prohlížet
27.AZPzsAutor: Silvia Munoz Martínez
Comparison of two device supported methods of hazard tree assessment
květen 2009prohlížet
28.RDPAutor: Bc. Petr Neumann, DiS.
Vliv povýsadbové péče a výchovného řezu na výskyt habituálních defektů u mladých stromů
duben 2019prohlížet
29.ABPAutor: Bc. Jana Ovesná, DiS.
Možnosti hodnocení vitality u senescentních stromů
květen 2018prohlížet
30.ABPAutor: Bc. Vladimír Pekárek
Vliv asymetrie kořenového systému na odolnost vůči vyvrácení
květen 2015prohlížet
31.NBPAutor: Roman Petrek
Závislost rychlosti šiření zvuku a dynamického modulu pružnosti
květen 2013prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Pavel Piňos
Snímání deformací dřeva s vysokou vlhkostí a výskytem vad pomocí metody DIC
duben 2018prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Tomáš Pochobradský
Specifika péče o hřbitovní zeleň - analýza a návrh rekonstrukce plochy s ohledem na zachování provozní bezpečnosti na příkladu hřbitova v Trutnově
květen 2014prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Michal Poruba
Tuhost kořenových soustav u stromů rodu Tilia rostoucích v člověkem ovlivněném prostředí
květen 2009prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Pavlína Rutterová
Analýza a porovnání stavu stromů ve dvou parkových plochách v Pardubicích a Brně
duben 2014prohlížet
36.ABPAutor: Bc. Miroslav Sedláček, DiS.
Hodnocení provozní bezpečnosti - aplikace metod hodnocení rizik na analýzu stromů
květen 2017prohlížet
37.ABPAutor: Bc. Kateřina Sedláková
Analýza a porovnání stavu stromů ve dvou parkových plochách v Litomyšli a Brně
duben 2014prohlížet
38.ABPAutor: Bc. Darina Smerekovská, DiS.
Zhodnocení dynamiky stabilizace stromu pomocí tahové zkoušky
duben 2012prohlížet
39.NBPAutor: Ing. Anna Sokolová
Porovnání metodik hodnocení stavu stromů
květen 2013prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Matěj Srovnal
Zhodnocení zdravotního stavu stromů na
duben 2010prohlížet
41.ABPAutor: Bc. Daniel Stach
Zhodnocení vlivu vyplnění dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození
květen 2018prohlížet
42.ADisPAutor: Ing. Andrea Szórádová, Ph.D.
Analýza mechanické funkce kořenového systému
červen 2012prohlížet
43.ABPAutor: Bc. Marek Šíma
Srovnání hodnot stability stromu zjištěných různými přístrojovými metodami
květen 2019prohlížet
44.RBPAutor: Adam Šinderbal
Srovnání možností detekce vybraných typů defektů akustickým a elektrickým impedančním tomografem
květen 2019prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Barbora Škorpíková
Porovnání charakteru a intenzity údržby v závislosti na typu stanoviště
květen 2013prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Radek Šmerda
Aplikace metodik hodnocení provozní bezpečnosti stromů pro stanovení intenzity péče o městskou zeleň
květen 2006prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Tomáš Šťastný
Hodnocení provozní bezpečnosti stromů v České Třebové
květen 2006prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Tomáš Šťastný
Zhodnocení mechanické stability starých stromů jako součásti jejich strategie přežití
duben 2008prohlížet
49.RBPAutor: Kamil Švec
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
duben 2020prohlížet
50.NDPAutor: Ing. Tomáš Tyl
Porovnání fyziologických a mechanických parametrů funkčních přístrojových metod hodnocení stavu kořenového systému stromů
duben 2013prohlížet
51.ABPAutor: Bc. Radovan Vosátka
Srovnání souborů cen arboristických zásahů s cenovým modulem vybraných státních zakázek
duben 2016prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována