Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Identification number: 9819
University e-mail: ludek.praus [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Curriculum vitae     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Bětík
Detekce různých typů defektů pomocí tahové zkoušky
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Blahoňovská
Analýza a verifikace metody WLA pro hodnocení stability stromů
April 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Dočkalová
Analýza stavu stromů využívaných jako lanové centrum v Rožnově pod Radhoštěm ve srovnání s městským parkem
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Dubnický
Vliv mechanického propojení borky a dřeva kmene na deformace měřené metodou DIC
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Dvořák
Zhodnocení přesnosti měření elektrického impedančního tomografu PICUS
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Fišer
Srovnání rychlosti akustického signálu s mechanickými vlastnostmi dřeva javoru
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Franková
Srovnání metod hodnocení stromů u vybraných uličních stromořadí v Českém Těšíně
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Gono
Návrh databáze evidence selhání stromů
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Hejl
Zhodnocení zdravotního stavu stromů v parku Javorka v České Třebové
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Hemza, DiS.
Vyhodnocení možnosti detekce dutiny poklepem
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Chmel
Porovnání sezónních změn v distribuci impedance dřeva a sestavení vzorníku pro vyhodnocování snímků elektrického impedančního tomografu
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Kalla
Srovnání deformace měřené externím extenzometrem a metodou DIC
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Klíč
Dynamics of wood decay estaimated via acoustic tomography measurement
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radim Klíč
Porovnání a optimalizace systému kontrol stromů na příkladu města Svitavy
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS.
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
September 2023Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS.
Výukové programy - péče o stromy rostoucí mimo les
April 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Ing. Martin Kult
Management péče o památné a významné stromy CHKO Šumava
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Kult
Ne- a semi-destruktivní metody detekce a monitoringu hnilob dřeva stromů
September 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kult
Zhodnocení provozní bezpečnosti a výskytu defektů u stromů vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kult
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Látalová
Porovnání metodik hodnocení stavu stromů na vybraných lokalitách Olomouckého kraje
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Lázničková
Analýza možností aplikace metody QTRA v podmínkách ČR na příkladu parku a uličního stromořadí
April 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matěj Macek
Zhodnocení vhodnosti vybraných taxonů do městského prostředí
April 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alžběta Malotínová, DiS.
Vliv výkopových prací na stabilitu kořenového systému lípy
April 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Maňák
Detekce poškození kmene akustickým tomografem Fakopp
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vojtěch Marčok
Zhodnocení zdravotního stavu a bezpečnosti Městských sadů v Trutnově
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.FT(ILL)Written by (author): Silvia Munoz Martínez
Comparison of two device supported methods of hazard tree assessment
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Petr Neumann, DiS.
Vliv povýsadbové péče a výchovného řezu na výskyt habituálních defektů u mladých stromů
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Ovesná, DiS.
Možnosti hodnocení vitality u senescentních stromů
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Pekárek
Vliv asymetrie kořenového systému na odolnost vůči vyvrácení
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Petrek
Závislost rychlosti šiření zvuku a dynamického modulu pružnosti
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Piňos
Snímání deformací dřeva s vysokou vlhkostí a výskytem vad pomocí metody DIC
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pochobradský
Specifika péče o hřbitovní zeleň - analýza a návrh rekonstrukce plochy s ohledem na zachování provozní bezpečnosti na příkladu hřbitova v Trutnově
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Poruba
Tuhost kořenových soustav u stromů rodu Tilia rostoucích v člověkem ovlivněném prostředí
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Rutterová
Analýza a porovnání stavu stromů ve dvou parkových plochách v Pardubicích a Brně
April 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Sedláček, DiS.
Hodnocení provozní bezpečnosti - aplikace metod hodnocení rizik na analýzu stromů
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Sedláková
Analýza a porovnání stavu stromů ve dvou parkových plochách v Litomyšli a Brně
April 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Darina Smerekovská, DiS.
Zhodnocení dynamiky stabilizace stromu pomocí tahové zkoušky
April 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Anna Sokolová
Porovnání metodik hodnocení stavu stromů
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matěj Srovnal
Zhodnocení zdravotního stavu stromů na
April 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Stach
Zhodnocení vlivu vyplnění dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Szórádová, Ph.D.
Analýza mechanické funkce kořenového systému
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Šíma
Srovnání hodnot stability stromu zjištěných různými přístrojovými metodami
May 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Šinderbal
Srovnání možností detekce vybraných typů defektů akustickým a elektrickým impedančním tomografem
May 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Škorpíková
Porovnání charakteru a intenzity údržby v závislosti na typu stanoviště
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Šmerda
Aplikace metodik hodnocení provozní bezpečnosti stromů pro stanovení intenzity péče o městskou zeleň
May 2006Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Šťastný
Hodnocení provozní bezpečnosti stromů v České Třebové
May 2006Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šťastný
Zhodnocení mechanické stability starých stromů jako součásti jejich strategie přežití
April 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kamil Švec
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
April 2020Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Tyl
Porovnání fyziologických a mechanických parametrů funkčních přístrojových metod hodnocení stavu kořenového systému stromů
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radovan Vosátka
Srovnání souborů cen arboristických zásahů s cenovým modulem vybraných státních zakázek
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress