Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     Projekty
     
     
     
     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdyDokdy
přijatý
1
 Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.)
R. PokornýIGAgarant01.03.201530.11.2015
řešený
2
 Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesaR. PokornýIGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
řešený
3
 Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu
IGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
řešený
4 Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP KřtinyIGA
garant
01.04.2013
31.12.2015
řešený5 Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
IGA
garant
01.04.2013
přijatý
6
 Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu
RP
další řešitel
03.03.2014
15.02.2017
řešený
7
 Loupání dřevin aluviálního lesa. Jakou roli hraje životní stadium, druh dřeviny a prostorové procesy pro mortalitu a poškození dřevin?IGA
garant
01.02.201931.01.2020
řešený
8
 Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice
R. Pokorný
RP
garant
01.01.2016
31.10.2017
řešený9
 Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy
R. Pokorný
IGA
garant
01.02.2013
31.12.2013
řešený
10
 Srovnání vodního vztahu u Dubu zimního v lese nízkém, středním a vysokém
R. Pokorný
IGA
garant
01.02.2014
31.12.2014
řešený
11
 Určení optimální závlahy pro růst paulovnieR. Pokorný
IGA
garant
01.02.2019
31.12.2019
řešený
12
 Určení optimální závlahy pro růst paulovnie
R. Pokorný
IGA
garant
01.02.201931.12.2019
řešený
13
 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině
NAZVklíčová osoba - řešitel
01.01.2018
31.12.2022
řešený
14 Vliv probírky na vodní režim mladé smrčinyR. PokornýIGAgarant
01.02.2014
31.12.2014
přijatý
15
 Vztah mezi transpirací stromu, strukturou porostu a pěstebními systémyR. PokornýIGAgarant
01.02.2015
30.11.2015

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený