Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
přijatý1 Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.)R. PokornýIGAgarant01.03.201530.11.2015
řešený2 Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesaR. PokornýIGAgarant01.02.201631.01.2017
řešený3 Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostuR. PokornýIGAgarant01.02.201631.01.2017
řešený4 Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP KřtinyR. PokornýIGAgarant01.04.201331.12.2015
řešený5 Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP KřtinyR. PokornýIGAgarant01.04.2013
přijatý6 Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasuV. HurtRPdalší řešitel03.03.201415.02.2017
řešený7 Loupání dřevin aluviálního lesa. Jakou roli hraje životní stadium, druh dřeviny a prostorové procesy pro mortalitu a poškození dřevin?R. PokornýIGAgarant01.02.201931.01.2020
řešený8 Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republiceR. PokornýRPgarant01.01.201631.10.2017
řešený9 Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovyR. PokornýIGAgarant01.02.201331.12.2013
řešený10 Srovnání vodního vztahu u Dubu zimního v lese nízkém, středním a vysokémR. PokornýIGAgarant01.02.201431.12.2014
řešený11 Určení optimální závlahy pro růst paulovnieR. PokornýIGAgarant01.02.201931.12.2019
řešený12 Určení optimální závlahy pro růst paulovnieR. PokornýIGAgarant01.02.201931.12.2019
řešený13 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajiněR. PokornýNAZVklíčová osoba - řešitel01.01.201831.12.2022
řešený14 Vliv probírky na vodní režim mladé smrčinyR. PokornýIGAgarant01.02.201431.12.2014
přijatý15 Vztah mezi transpirací stromu, strukturou porostu a pěstebními systémyR. PokornýIGAgarant01.02.201530.11.2015

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený