Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Autor: Ing. Ján Melich
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Krejza, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Rast smreku obyčajného v podmienkach globálnej zmeny klímy
Abstrakt:Diplomová práca analyzuje dlhodobý vplyv zvýšeného množstva oxidu uhličitého CO2 na rast biomasy smreku obyčajného (Picea abies (L.) Karst.) v závislosti na spôsobe zmiešania (jednotlivé zmiešanie, skupinové zmiešanie a monokultúra) s bukom lesným (Fagus sylvatica (L.)). Výsadba bola realizovaná do 2 lamelových kultivačných sfér nachádzajúcich sa v Moravsko-sliezskych Beskydách na lokalite Biely Kríž. V prvej sfére bola koncentrácia CO2 rovnaká ako okolité prostredie (AC, ± 350 ppm) a v druhej zvýšená (EC, ± 700 ppm). Po 8 ročnej kultivácii dosiahla smreková monokultúra najväčšiu celkovú priemernú biomasu v podmienkach AC aj EC. Avšak jedine v rámci jednotlivého zmiešania sa v podmienkach EC zvýšila oproti AC. U Skupinového zmiešania a monokultúry sa dokonca nevýznamne znížila. Tento jav zvaný aklimačná depresia fotosyntézy, pravdepodobne nastal kvôli nedostatočnej minerálnej výžive dusíkom. Jednotlivé zmiešanie smreku, s drevinou s inou architektúrou koreňového systému sa javí do budúcna byť ako vhodné adaptačné opatrenie na kyslých stanovištiach.
Klíčová slova:oxid uhličitý, zmena klímy, smrek obyčajný

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D..