Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Autor: Ing. Michal Mácha
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Abstrakt:Cílem této práce bylo zpracovat a vyhodnotit data naměřená v průběhu let 2016 a 2017 na plantáži Topolní líchy ve Střelicích u Brna, na které byl vysázen klon in vitro 112. Tento klon je křížencem Paulownia elongata × Paulownia fortunei. Na ploše bylo v červnu 2016 vysázeno 686 rostlin, které byly přesně označeny. Plantáž byla dle mikroreliéfu terénu a použitého průměru vrtáku při výsadbě rozdělena do 4 sektorů, podle kterých byly vyhodnocovány výsledky. Dále byly na ploše použity 3 různé způsoby ochrany proti vymrzání, a to ovaz kmínku netkanou textilií, zasypání kořenového krčku a části kmínku rašelinou a zahrnutí kořenového krčku a části kmínku zeminou. Z výsledků zjištěných v prvních dvou letech po výsadbě bylo zjištěno, že u klonu in vitro 112 nedochází k vymrzání kořenového systému, i když není k sazenicím nahrnuta zemina, nebo rašelina, a nadzemní část lze chránit ovazem, avšak je třeba dále zjistit nejvhodnější dobu pro odstranění ovazu, neboť při jeho odstraňování dochází k vylamování rašících výhonů. Celková mortalita paulovnií vysázených v červnu 2016 byla na podzim 2017 ca 4 %, z toho lze vyvodit, že mortalita nebude limitujícím faktorem pro pěstování paulovnie v ČR. Dalším posuzovaným parametrem byl výskyt dvojáků a trojáků, který byl zjištěn pouze u 2 % sazenic. Při dodržení základní pěstební technologie při výsadbě a následné péče o výsadbu může paulovnie klon in vitro 112 odrůstat i v podmínkách České republiky.
Klíčová slova:klon in vitro 112, Paulownia elongata × Paulownia fortunei, zimní ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D..