Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Index listové plochy solitérů a liniových výsadeb dřevin
Autor: Bc. Tereza Binková
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Krejza, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Index listové plochy solitérů a liniových výsadeb dřevin
Abstrakt:Abstrakt Bakalářská práce Index listové plochy solitérů a liniových výsadeb dřevin se zabývá zjištěním indexu listové plochy (LAI) u vybraných liniových společenstev a solitérních stromů přímou a nepřímou metodou. Pro nepřímou metodu zjištění indexu listové plochy byly použity dva přístroje a to: 1) LAI-2000 PCA (LiCor, USA) jako světový standard a 2) LaiPen LP_100 (PSI, ČR) jako nový obdobný přístroj, který je pro využití v praxi přijatelnější. Jako srovnávací přímá metoda byla využita metoda opadoměrů (popř. sběru listí). Cílem práce bylo zhodnotit možnost využití zmíněných přístrojů založených na nepřímých metodách stanovení LAI v případě liniových společenstev a solitérních stromů v krajině. Z výsledků vyplynulo, že použité nepřímé metody pravděpodobně nejsou pro stanovení LAI u solitérů a liniových výsadeb dřevin vhodné a to především z důvodu velkého vlivu synoptické situace na naměřené hodnoty. Navíc se ukázalo, že ani přímá metoda pomocí opadoměrů nedosahuje požadované přesnosti, jelikož množství zachyceného opadu bylo silně ovlivněno působením větru. Z těchto závažných důvodů je doporučeno využít pro stanovení LAI u solitérů a liniových výsadeb dřevin jiné přímé, polopřímé či nepřímé metody.
Klíčová slova:liniové společenstvo, opadoměr, solitér, Index listové plochy, LAI

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D..