Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RDPAutor: Bc. Michal Bakeš
Tvorba kořenového systému paulovnie klon in vitro 112 (Paulownia elongata × Paulownia fortunei) po výsadbě ve vybraných podmínkách ČR
duben 2021prohlížet
2.ABPAutor: Bc. Tereza Binková
Index listové plochy solitérů a liniových výsadeb dřevin
duben 2017prohlížet
3.RDPAutor: Bc. Pavel Blažek
Růst buku v podmínkách globální změny klimatu
březen 2018prohlížet
4.RDPAutor: Bc. Michal Bohdálek
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
duben 2020prohlížet
5.RDisPAutor: Ing. Ivo Březina
Přirozená obnova dubu zimního
listopad 2017prohlížet
6.NBPAutor: Jaromír Burda
Posouzení vhodnosti obnovních postupů vybraných lesních porostů v přírodní lesní oblasti Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky v kontextu změny klimatu
duben 2019prohlížet
7.ADisPAutor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
LAI- kvantifikátor pěstebního zásahu
srpen 2019prohlížet
8.RDisPAutor: Ing. Maame Esi Hammond
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
září 2021prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Nina Maria Hiitola
Natural regeneration in relation to different gap sizes
duben 2018prohlížet
10.NDPAutor: Bc. Lada Hrochová
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové
květen 2020prohlížet
11.NDPAutor: Ing. Leoš Kadlček
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
duben 2019prohlížet
12.RDisPAutor: Ing. Jiří Kadlec
Možnosti pěstování a využití paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
září 2021prohlížet
13.NDPAutor: Bc. Jiří Konečný
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
duben 2016prohlížet
14.RDPAutor: Bc. Martin Konvičný
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
duben 2020prohlížet
15.ADisPAutor: Ing. Jan Krejza, Ph.D.
Vliv probírkového zásahu na sekvestraci uhlíku a strukturu porostu
září 2015prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Pavla Křížková
Změna vodní bilance stromu/ porostu v závislosti na probírkovém zásahu
duben 2013prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Michal Mácha
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
duben 2018prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Ján Melich
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
duben 2019prohlížet
19.RDPAutor: Bc. Kristýna Morkesová
Reakce jedinců buku lesního (Fagus sylvatica) na intenzivní probírku vybraného porostu Školního lesního podniku ML Křtiny
duben 2020prohlížet
20.RDisPAutor: Ing. Kateřina Novosadová
Srovnání produkce lesa věkových tříd s lesem bohatě strukturovaným v podmínkách ČR
září 2017prohlížet
21.RDPAutor: Bc. Jan Pavka
Vliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
duben 2020prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Elicerio Luis Pérez Ferrándiz
Comparison of different approaches for biomass inventory in floodplain forest
duben 2013prohlížet
23.RDPAutor: Bc. Vojtěch Plesl
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin na pozemcích nábytkářské firmy TON a.s. v Bystřici pod Hostýnem v návaznosti na její požadavky
duben 2020prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Tereza Sokolová
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na růst buku lesního
duben 2015prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Tomáš Soukup
Ekologicko-produkční hodnocení strukturální probírky v dubových a bukových porostech na ŠLP Křtiny
duben 2017prohlížet
26.RBPAutor: Patrik Stančík
Ekologicko-produkční hodnocení strukturální probírky v bukových porostech na ŠLP Křtiny
duben 2020prohlížet
27.ADisPAutor: Ing. Marko Stojanović, Ph.D.
Coppice as a new perspective for an adaptive forest management
říjen 2016prohlížet
28.RDPAutor: Bc. Petr Sýkora
Výchova buku lesního (Fagus sylvatica) v podmínkách přísušku na příkladě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
duben 2021prohlížet
29.RDisPAutor: Ing. Justyna Szatniewska
Influence of stand structure on tree water use under changing climate
září 2017prohlížet
30.RDisPAutor: Ing. Tereza Uchytilová
Dynamika ukládání uhlíku ve vazbě na druhovou skladbu porostu
září 2019prohlížet
31.RDPAutor: Bc. Filip Váňa
Srovnání obnovy lesních porostů na vybraných kalamitních holinách v oblasti jížní části PLO Nízký Jeseník
duben 2021prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována