Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Identification number: 9759
 

Contacts     
     
Final thesis
     Projects     
     
Placements
     
Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Present State and Perspectives of the Market with Energy Wood Chips in the Czech Republic and Potential Sales to European Union Countries
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Opponent 3:
Ing. Richard Horký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Současnost a perspektivy trhu energetických štěpek v České republice a možnosti dalšího odbytu do zemí Evropské unie
Summary:Energetická štěpka, jež je produkčním výstupem zpracování lesní dendromasy, je v rámci celkového mixu obnovitelných zdrojů energie považována za dominantní. Problematika získávání energie z obnovitelných zdrojů, zejména z dendromasy, její racionální využívání z pohledu ekonomické teorie a efektivnost produkce a zpracování je dlouhodobě diskutována na mnoha úrovních. Disertační práce řeší analýzu vývoje trhu energetických štěpek v České republice od roku 2005 s důrazem na identifikaci vztahu vývoje tržních cen a vývoje vybraných podpor pro výrobu elektřiny z biomasy, komparaci disponibilních zdrojů se skutečnou spotřebou a zahraničním obchodem, ekonomickou efektivnost produkce a zpracování, vliv certifikace lesů a spotřebitelského řetězce na tržní vztahy, tržní příležitosti v České republice a v zemích Evropské unie sousedící s Českou republikou a vývoj legislativních norem a ustanovení, které regulují trh s biomasou.
Key words:
biomasa, energetická štěpka, ekonomická efektivnost, tržní vztahy, finanční podpory využívání OZE

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Václav Kupčák, CSc..