Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Identifikační číslo: 9759
Univerzitní e-mail: dalibor.safarik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)

Kontakty     Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty
     
     
Stáže     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Současnost a perspektivy trhu energetických štěpek v České republice a možnosti dalšího odbytu do zemí Evropské unie
Autor:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Oponent 1:
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Oponent 2:
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Oponent 3:
Ing. Richard Horký
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Současnost a perspektivy trhu energetických štěpek v České republice a možnosti dalšího odbytu do zemí Evropské unie
Abstrakt:Energetická štěpka, jež je produkčním výstupem zpracování lesní dendromasy, je v rámci celkového mixu obnovitelných zdrojů energie považována za dominantní. Problematika získávání energie z obnovitelných zdrojů, zejména z dendromasy, její racionální využívání z pohledu ekonomické teorie a efektivnost produkce a zpracování je dlouhodobě diskutována na mnoha úrovních. Disertační práce řeší analýzu vývoje trhu energetických štěpek v České republice od roku 2005 s důrazem na identifikaci vztahu vývoje tržních cen a vývoje vybraných podpor pro výrobu elektřiny z biomasy, komparaci disponibilních zdrojů se skutečnou spotřebou a zahraničním obchodem, ekonomickou efektivnost produkce a zpracování, vliv certifikace lesů a spotřebitelského řetězce na tržní vztahy, tržní příležitosti v České republice a v zemích Evropské unie sousedící s Českou republikou a vývoj legislativních norem a ustanovení, které regulují trh s biomasou.
Klíčová slova:
biomasa, energetická štěpka, ekonomická efektivnost, tržní vztahy, finanční podpory využívání OZE

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Kupčák, CSc..