Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Identification number: 9759
University e-mail: dalibor.safarik [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Alexa
Ekonomické aspekty provozu dřevoskladů
April 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Besedová
Analýza vývoje cen dřevotřískových a dřevovláknitých desek
April 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Besedová
Vývoj trhu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Dočkal
Ekonomické porovnání vybraných technologií likvidace klestu
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Tomáš Galan
Meziodvětvová a mezinárodní komparace vývoje cen dříví
April 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Hořínek
Analýza zahraničního obchodu s Finskou republikou na příkladu importu dřevěných oken
April 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Chovanec
Posouzení nákladovosti a efektivnosti druhování dříví na odvozním místě a expedičním skladu v podmínkách lesní správy Frýdek - Místek
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Kališová
Analýza preferencí nákupního rozhodování spotřebitele na trhu s bytovým nábytkem
April 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Klíma, DiS.
Náklady a výnosy pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého, Picea abies (L.) Karsten a buku lesního, Fagus sylvatica L. v České republice
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kundla
Analysis of wood market - An example of comparison of the Czech Republic and the confederate states Saxony and Baden-Württemberg (Germany)
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kůs
Ekonomická transformace pilařských podniků v České republice
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Ing. Zdeněk Odvárka
Kvantifikace a hodnocení podporovaných účinků lesa pro rekreační funkci lesů
June 2022Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pěgřím
Analýza trhu palivového dříví v České republice
April 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sylva Šimková
Analýza produktivity práce nábytkářského podniku
April 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Šoupalová
Analýza vývoje tržních cen vybraných druhů a jakostních tříd listnatého řeziva
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Šoupalová
Vytvoření zásobníku projektů financovaných z Programu 2020 podniku Lesy České republiky, s. p. v oblasti staveb na bázi dřeva
April 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Šuléř
Hodnocení integrovaného systému řízení
April 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Leona Taptičová
Analýza oběžného majetku nábytkářského podniku
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leona Taptičová
Tvorba a využívání kapitálu vybraných nábytkářských podniků
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Vamberský
Vliv změny druhové skladby lesních porostů na ekonomickou efektivnost lesního podniku
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Záveský
Ekonomické aspekty skladování jehličnatého dříví
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress