Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Václava Hrubá
Identifikační číslo: 9750
Univerzitní e-mail: vaclava.hruba [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty
     
Publikace
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLACH, T. -- HAVLÍČEK, M. -- SKOKANOVÁ, H. -- DIVÍŠEK, J. -- HALAS, P. -- LACINA, J. -- NOVÁKOVÁ, E. -- FIEDL, M. -- HRUBÁ, V. -- KOUTECKÝ, T. -- ŠEBESTA, J. Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, s. 20.

Originální název:
Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie
Anglický název:
Autor:
T. Slach
M. Havlíček
H. Skokanová
J. Divíšek
P. Halas
J. Lacina
E. Nováková
M. Fiedl
Ing. Václava Hrubá
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
20
Do strany:
20
Počet stran:
1
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
V kooperaci vědeckých pracovníků tří brněnských institucí bylo na začátku ledna 2019 zahájeno řešení projektu s názvem Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie, trvajícího do prosince 2022. Projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky (TAČR, č. TL02000222) si klade si za cíl vytvořit kolekci krajinomaleb a starých fotografií krajiny z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, ta fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny, jež se ve znázorněném prostoru udály. Projekt má ambice propojit atraktivní formou vzájemně vzdálené disciplíny, jako je výtvarné umění, botanika, krajinné inženýrství či kartografie. Na konkrétních lokalitách bude veřejnosti umožněno vnímat místní dědictví prostřednictvím jeho uměleckého ztvárnění a zároveň odhalit změny krajiny v běhu posledních desetiletí až staletí. Výstupy projektu budou prezentovány prostřednictvím putovních výstav, audiovizuální tvorby či psaných publikací. Pro širokou veřejnost jsou také plánovány k užívání webové stránky, mobilní aplikace nebo informační tabule či QR kódy umístěné v terénu. Očekává se nejen estetické, ale i výchovně-vzdělávací působení výstupů. Místní občané budou moci lépe reflektovat změny krajinného rázu v důsledku realizovaných aktivit společnosti a v konečném důsledku bude posíleno jejich pouto ke krajině domova. Prezentace atraktivity lokality pořízení maleb či fotografií nepochybně zvýší také turistický potenciál širšího okolí, což zřetelně ukazují dosavadní výsledky případových studií podobného charakteru. Dostupnost dostatku podkladových materiálů, ale i participaci na prezentaci výsledků, zajišťují aplikační garanti. V první řadě se jedná o instituce, umožňující přístup ke svým sbírkám a jejich využití - Galerie Josefa Jambora v Tišnově, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Muzeum Brněnska, Moravská galerie v Brně či Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Mezi města a obce, které projevily zájem o využití výsledků projektu, patří Bítov, Lelekovice, Letovice, Městečko Trnávka, Telč, Telnice, Valtice či Velehrad. Mezi aplikační garanty se řadí i Regionální pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy, které svou účastí na projektu garantuje zájem o uplatnění výsledků v rámci své územní působnosti.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.02.2019 16:05 (Kateřina Míčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019.

Originální název:
Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE
Místo vydání:
Praha
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii: Krajina v době klimatických změn
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Kateřina Míčová, DiS.
Poslední změna: 05.02.2019 16:00 (Kateřina Míčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii: Krajina v době klimatických změn. 2019, Praha.

Originální název: Výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii: Krajina v době klimatických změn
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Praha
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Kateřina Míčová, DiS.
Poslední změna:
05.02.2019 16:00 (Kateřina Míčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -