Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9639
Univerzitný e-mail: michal.kloiber [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva
Autor: Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Oponent 1:doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Stanislav Kurjatko, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva
Abstrakt:Hlavním cílem práce bylo srovnávací hodnocení vybraných diagnostických metod zjišťujících ,,in situ" nedestruktivně nebo semi-destruktivně vlastnosti dřeva. Výsledky získané různými metodami byly vzájemně korelovány a následně porovnávány s výsledky zkoušek provedených na normovaných vzorcích získaných z testovaných konstrukcí -- autentického historického materiálu různého stáří a použití. Diagnostickými metodami vybranými pro hodnocení byly ultrazvukový přístroj Arborsonic Decay Detector, mikrovrtačka Resistograph, zarážecí indentor Pilodyn, tlakové zkoušky radiálních vývrtů, endoskop a vlhkoměry. Z normových zkoušek byla zvolena zkouška pro zjišťování hustoty (ČSN 49 0108), pevnosti a modulu pružnosti dřeva v tlaku podél vláken (ČSN 49 0110, ČSN 49 0111), což jsou hodnoty považované za inženýrské konstanty dřeva, na základě kterých je nejčastěji hodnocena spolehlivost celé konstrukce. Nedestruktivní zjišťování vlastností poškozeného dřeva historických staveb pomocí neinvazivních metod a následné porovnání s destruktivními zkouškami se v provedeném rozsahu stalo doposud jediným komplexním přístupem tohoto druhu pro ověření použitelnosti defektoskopických přístrojů. Součástí hodnocení diagnostických metod bylo testování vybraných diagnostických přístrojů v praxi a vymezení rozsahu použití.
Kľúčové slová:nedestruktivní a semi-destruktivní diagnostické metody, ultrazvuk, vlastnosti dřeva, stavebně-technický průzkum, Pilodyn, Resistograph

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta M. DrdáckýPosudok oponenta S. KurjatkoPosudok oponenta P. Kuklík

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Petr Horáček.