Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9639
Univerzitný e-mail: michal.kloiber [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nedestruktivní zjišťování hustoty dřeva smrku ztepilého
Autor: Ing. Jakub Kreysa
Pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Oponent:Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Nedestruktivní zjišťování hustoty dřeva smrku ztepilého
Abstrakt:Práce se zabývá ultrazvukovou nedestruktivní metodou pro zjišťování kvality výřezů uložených na skládce a také kvality živých stromů. Spolehlivost přístroje Arborsonic Decay Detector při hodnocení kvality dřeva byla experimentálně ověřena srovnáním rychlosti šíření ultrazvuku dřevem s naměřenou konvenční hustotou. Stanovení konvenční hustoty proběhlo na základě vývrtů odebraných Preslerovým nebozezem. Z rychlosti šíření ultrazvuku a konvenční hustoty byl následně vypočítán modul pružnosti. Část měření byla provedena na výřezech z nahodilé těžby po vichřici Kyrill z oblasti Šumavy, skladovaných na mokré skládce v Hluboké nad Vltavou. Druhá část měření se uskutečnila na živých stromech z oblasti Těšínských Beskyd, kde dlouhodobě dochází k chřadnutí smrkových porostů. V práci je představeno několik faktorů, které negativně ovlivnily výsledky měření. Na základě negativních vlivů byla v závěru práce optimalizována metodika měření, která by měla zpřesnit výstupy nedestruktivního zjišťování kvality dřeva.
Kľúčové slová:smrk, ultrazvuk, Arborsonic Decay Detector, konvenční hustota, kvalita dřeva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kloiber, Ph.D..