Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 9529
 
Akademický pracovník - docent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce
     
     
Publikace          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:"Postel s nebesy" - Vytvoření zdravého mikroklimatu v prostoru vymezeném nebesy.
Autor:
Pracoviště: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Jindra Halabala, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Schneider, Ph.D.
Oponent 2:
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
"Postel s nebesy" - Vytvoření zdravého mikroklimatu v prostoru vymezeném nebesy.
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá problémem v současnosti krajně aktuálním - otázkou zdravého spaní ve znečištěném prostředí, které je navíc chudé na záporné ionty. Důsledkem tohoto stavu je řada alergií a vážných onemocnění. Ve své práci předkládám návrh řešení, které umožní zdravé spaní -- tedy zlepšení zdravotních podmínek alespoň 1/3 lidského života. V současné době trpí 1/3 lidstva různými alergiemi -- zejména na prach, pyly, působení roztočů a podobně. Vzduch, který je hlavním nosičem zmíněných škodlivin nepochází však jen z exteriéru, ale jeho větší část se vytváří v uzavřených místnostech v našich domovech. Návrh této práce vychází z myšlenky vytvořit spícímu člověku prostor vymezený "nebesy", ve které bude snadno možné vytvářet a udržovat relativně čistý vzduch. Stupeň čistoty by zvolil uživatel komplexu podle daných okolností ( např. zdravotní stav). Potřebné zlepšení interního mikroklimatu je dosaženo pomocí ionizace vzduchu (tzn. řízenou ionizací vzduchu zápornými ionty). Vliv záporných iontů funguje potom jako prevence únavy, bolestí hlavy a zejména působí proti vlivům alergií.
Klíčová slova:
postel s nebesy, mikroklima, ionty, emise VOC

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. arch. Jindra Halabala, CSc..