Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petr Čech, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9492
Univerzitný e-mail: petr.cech [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav nábytku, designu a bydlení
Externí pracovník, spolupracovník - Zkušebna nábytku

     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vliv technologie, kompozitních materiálů a povrchové úpravy na emise VOC emitované nábytkem
Autor:
Ing. Petr Čech, Ph.D.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
Ing. Rudolf Beran
Oponent 2:
prof. Ing. arch. Jindřich Halabala, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Ján Sedliačik, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Vliv technologie, kompozitních materiálů a povrchové úpravy na emise VOC emitované nábytkem
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na vliv použité technologie, kompozitních materiálů a suchého způsobu povrchové úpravy, který je proveden technologií oplášťování pomocí impregnované fólie na bázi papíru, na množství emisí VOC. Pozornost je zaměřena především na vliv uvedených faktorů, na množství okamžitých a dlouhodobých emisí těkavých organických sloučenin VOCs (Volatile organic compounds), emitovanými nábytkovými dílci. Množství emisí z nábytkových dílců v různé fázi přípravy včetně povrchové úpravy provedené oplášťováním impregnované fólie na bázi papíru, bylo sledováno v časovém intervalu jednoho měsíce při měření 24, 72 a 672 hodin od okamžiku jejich přípravy nebo provedení povrchové úpravy. Pro přípravu nábytkových dílců byla použita středně hustá vláknitá deska -- MDF, povrchově dokončená impregnovanou dekorační fólií. Pro porovnání obou způsobů dokončení nábytkových dílců (oplášťování a dokončení nátěrovými hmotami), bylo kromě MDF desky dále použito lisované dřevo, jako další nosný podklad nábytkového dílce, který byl oplášťován podkladovou impregnovanou fólií na bázi papíru a následně dokončen nátěrovou hmotou. Z lepících směsí byly testovány tavná lepidla, močovinoformaldehydová, disperzní PVAC a rozpouštědlová kaučuková lepidla. Výsledkem je stanovení závislosti uvedených faktorů a porovnání povrchové úpravy oplášťováním a nanášením nátěrových hmot na kvantitativní a kvalitativní složení emisí VOCs. Cílem je také posouzení vlivu povrchové úpravy nábytkové dílce z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností použitého způsobu dokončení.
Kľúčové slová:
lepidlo, MDF, emise VOCs, GC/MS, impregnovaná fólie na bázi papíru, oplášťování

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D..