Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Čech, Ph.D.
Identifikační číslo: 9492
Univerzitní e-mail: petr.cech [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Externí pracovník, spolupracovník - Zkušebna nábytku (LDF)

     
     
Závěrečná práce
          Publikace          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Vliv technologie, kompozitních materiálů a povrchové úpravy na emise VOC emitované nábytkem
Autor: Ing. Petr Čech, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Oponent 1:
Ing. Rudolf Beran
Oponent 2:prof. Ing. arch. Jindřich Halabala, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Ján Sedliačik, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv technologie, kompozitních materiálů a povrchové úpravy na emise VOC emitované nábytkem
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na vliv použité technologie, kompozitních materiálů a suchého způsobu povrchové úpravy, který je proveden technologií oplášťování pomocí impregnované fólie na bázi papíru, na množství emisí VOC. Pozornost je zaměřena především na vliv uvedených faktorů, na množství okamžitých a dlouhodobých emisí těkavých organických sloučenin VOCs (Volatile organic compounds), emitovanými nábytkovými dílci. Množství emisí z nábytkových dílců v různé fázi přípravy včetně povrchové úpravy provedené oplášťováním impregnované fólie na bázi papíru, bylo sledováno v časovém intervalu jednoho měsíce při měření 24, 72 a 672 hodin od okamžiku jejich přípravy nebo provedení povrchové úpravy. Pro přípravu nábytkových dílců byla použita středně hustá vláknitá deska -- MDF, povrchově dokončená impregnovanou dekorační fólií. Pro porovnání obou způsobů dokončení nábytkových dílců (oplášťování a dokončení nátěrovými hmotami), bylo kromě MDF desky dále použito lisované dřevo, jako další nosný podklad nábytkového dílce, který byl oplášťován podkladovou impregnovanou fólií na bázi papíru a následně dokončen nátěrovou hmotou. Z lepících směsí byly testovány tavná lepidla, močovinoformaldehydová, disperzní PVAC a rozpouštědlová kaučuková lepidla. Výsledkem je stanovení závislosti uvedených faktorů a porovnání povrchové úpravy oplášťováním a nanášením nátěrových hmot na kvantitativní a kvalitativní složení emisí VOCs. Cílem je také posouzení vlivu povrchové úpravy nábytkové dílce z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností použitého způsobu dokončení.
Klíčová slova:
lepidlo, MDF, emise VOCs, GC/MS, impregnovaná fólie na bázi papíru, oplášťování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D..