Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Čech, Ph.D.
Identification number: 9492
University e-mail: petr.cech [at] mendelu.cz
 
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Externí pracovník, spolupracovník - Testing Room of Furniture (FFWT)

     
     
Final thesis     Projects     Publications     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The influence of technology, composite materials and finishing technique on VOC emissions emitted by furniture
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Opponent 1:Ing. Rudolf Beran
Opponent 2:
prof. Ing. arch. Jindřich Halabala, CSc.
Opponent 3:
doc. Ing. Ján Sedliačik, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv technologie, kompozitních materiálů a povrchové úpravy na emise VOC emitované nábytkem
Summary:
Disertační práce je zaměřena na vliv použité technologie, kompozitních materiálů a suchého způsobu povrchové úpravy, který je proveden technologií oplášťování pomocí impregnované fólie na bázi papíru, na množství emisí VOC. Pozornost je zaměřena především na vliv uvedených faktorů, na množství okamžitých a dlouhodobých emisí těkavých organických sloučenin VOCs (Volatile organic compounds), emitovanými nábytkovými dílci. Množství emisí z nábytkových dílců v různé fázi přípravy včetně povrchové úpravy provedené oplášťováním impregnované fólie na bázi papíru, bylo sledováno v časovém intervalu jednoho měsíce při měření 24, 72 a 672 hodin od okamžiku jejich přípravy nebo provedení povrchové úpravy. Pro přípravu nábytkových dílců byla použita středně hustá vláknitá deska -- MDF, povrchově dokončená impregnovanou dekorační fólií. Pro porovnání obou způsobů dokončení nábytkových dílců (oplášťování a dokončení nátěrovými hmotami), bylo kromě MDF desky dále použito lisované dřevo, jako další nosný podklad nábytkového dílce, který byl oplášťován podkladovou impregnovanou fólií na bázi papíru a následně dokončen nátěrovou hmotou. Z lepících směsí byly testovány tavná lepidla, močovinoformaldehydová, disperzní PVAC a rozpouštědlová kaučuková lepidla. Výsledkem je stanovení závislosti uvedených faktorů a porovnání povrchové úpravy oplášťováním a nanášením nátěrových hmot na kvantitativní a kvalitativní složení emisí VOCs. Cílem je také posouzení vlivu povrchové úpravy nábytkové dílce z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností použitého způsobu dokončení.
Key words:
lepidlo, MDF, emise VOCs, GC/MS, impregnovaná fólie na bázi papíru, oplášťování

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D..