Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Čech, Ph.D.
Identification number: 9492
University e-mail: petr.cech [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Externí pracovník, spolupracovník - Testing Room of Furniture (FFWT)

     
     
Final thesis
     
     Publications     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

ČECH, P. Negativní faktory v pracovním a pobytovém prostředí nábytkářského průmyslu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 89 p. ISBN 978-80-7509-690-6.

Original name: Negativní faktory v pracovním a pobytovém prostředí nábytkářského průmyslu
English name:
Written by (author):
Department: Department of Furniture, Design and Habitat
Kind of publication:
textbook
ISBN:
978-80-7509-690-6
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
Number of pages:
89
Dimension in AA:
Textbook type:
University textbook
Original language: Czech
Description in original language:
Pracovní prostředí obecně tvoří fyzikální, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a socioekonomické faktory působící na pracující osobu. Hygienické limity jsou základním nástrojem pro hodnocení pracovního prostředí z hlediska zdraví zaměstnanců. Existuje-li hygienický limit, pak porovnáním zjištěných hodnot rizikového faktoru s jeho limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem v pracovním prostředí.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Used in projects:
Innovation of practical teaching of subjects dealing with the quality of indoor living and working environment
 
Entry made by:
Last change:
12/05/2019 09:33 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
123
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -