Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Veronika Hunková, Ph.D.
Identifikační číslo: 9447
Univerzitní e-mail: veronika.hunkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Kalibrační laboratoř měřicích zařízení (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Faktory ovlivňující přejímku kulatiny při elektronickém měření jejích rozměrů
Autor: Ing. Veronika Hunková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Josef Gross, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.
Oponent 3:Ing. Rostislav Evjak
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory ovlivňující přejímku kulatiny při elektronickém měření jejích rozměrů
Abstrakt:Práce se zabývá faktory ovlivňujícími přejímku kulatiny při elektronickém měření jejích rozměrů, které jsou současně i vlivným činitelem v oblasti obchodu dřívím. Z provedeného teoretického rozboru a rešerší publikací jsou odvozeny dva činitele, které mají na vyhodnocení rozměrů a objemu výřezů nezanedbatelný vliv, které však dosud nebyly ve spojitosti s elektronickou přejímkou podrobněji zkoumány. V první oblasti -- tloušťky kůry -- jsou porovnávány předpisy a tabulky, které jsou v současné době používány v ČR a srovnávací měření pomocí různých měřidel. Z výsledků vyplývají doporučené tabulky a měřidla, jejichž použití by vedlo ke snížení rozdílů mezi objemy kulatiny stanovenými odběrateli a dodavateli. Druhým řešeným faktorem je filtrace měřených dat před jejich zpracováním ve výsledky požadované přejímkou. V práci jsou navrženy filtrační metody, provedeno jejich porovnání a vyhodnocení pěti, které nejlépe vyhovují stanoveným požadavkům. Současně je vyhodnocen vliv filtrace na výsledky měření v závislosti na způsobu výpočtu objemu dříví a doporučeno užívání výpočtu ze sekcí, který je méně ovlivněn chybami ve filtraci. S přihlédnutím ke zjištěným skutečnostem a současné metodice provádění kalibrace je navržena nová metodika kalibrace filtrace dat. Výstupy disertační práce budou podkladem pro zpřesnění elektronické přejímky kulatiny v České republice a vyjasnění vztahů mezi dodavateli a odběrateli kulatiny.
Klíčová slova:filtrace dat, elektronická přejímka, rozměry výřezů, tloušťka kůry, kalibrace, objem kulatiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. GrossPosudek oponenta Ľ. NaščákPosudek oponenta R. Evjak

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Karel Janák, CSc..