Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Identifikační číslo: 9345
Univerzitní e-mail: michal.rybnicek [at] mendelu.cz
 
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     Projekty     
Publikace          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Dendrochronologické datování dřevěných částí historických staveb, archeologických vzorků a výrobků ze dřeva -- sestavení národní dubové standardní chronologie
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oponent 2:
Ing. Jaroslav Dobrý, DrSc.
Oponent 3:
PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Dendrochronologické datování dřevěných částí historických staveb, archeologických vzorků a výrobků ze dřeva -- sestavení národní dubové standardní chronologie
Abstrakt:Hlavním cílem předkládané disertační práce bylo vytvoření standardní dubové chronologie pro Českou republiku. Pro sestavení standardní dubové chronologie, která byla pojmenována CZGES 2005 bylo použito 194 průměrných letokruhových řad a pokrývá období 545 př. n. l. -- 289 př. n. l., 26 př. n. l. -- 271 n. l. a 462 n. l. -- 2004 n. l.. Vytvořením této standardní dubové chronologie dochází ke zpřesnění dendrochronologického datování dubových vzorků. Vytvořená standardní chronologie zaplňuje mezeru v síti evropských standardních dubových chronologií, s nimiž vykazuje vysokou míru podobnosti. V závěru práce je prokázán rozdíl mezi detrendovanou a nedetrendovanou standardní chronologií. Práce je doplněna o výzkum počtu bělových letokruhů u recentních dubů v oblasti jižní Moravy z kterého vyplývá, že počet bělových letokruhů u dubu v oblasti jižní Moravy činí 5--21 letokruhů.
Klíčová slova:standardní chronologie, dendrochronologie, dub, běl, Česká republika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Horáček.