Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Identification number: 9192
University e-mail: milan.simek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
 
Externí oponent - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Mechanical properties of a common RTA joints in case furniture
Written by (author): Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Department: Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Opponent 1:prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Mechanické vlastnosti nejpoužívanějších demontovatelných spojů korpusového nábytku
Summary:Cílem této disertační práce je zhodnotit mechanické chování demontovatelných spojů korpusového nábytku, v současnosti nejvíce uplatňovaných v nábytkářském průmyslu. Ke zhodnocení mechanického chování spojů bylo využito kombinace experimentálního testování, ve formě statického zatížení, a numerické simulace. Zvoleným spojem bylo excentrické kování s nelepenými bukovými kolíky. Spojovaným materiálem byla laminovaná dřevotřísková deska. Výsledky práce popisují mechanické vlastnosti vybraných demontovatelných spojů při namáhání ohybem v úhlové rovině v tlaku, včetně vysvětlení rozkladu napětí ve spoji a odhalení příčiny destrukce spoje. Mechanických vlastností těchto spojů jsou také uvedeny v závislosti na různých parametrech spojů.
Formula clause:Práce obsahuje data poskytnutá třetí stranou, což neumožnuje její zveřejnění.
Key words:mechanické vlastnosti, numerická simulace, demontovatelný spoj, experimentální testování, dřevotřísková deska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review J. BucharOpponent's review J. VeselovskýOpponent's review P. Joščák

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Petr Brunecký.