Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Identification number: 9176
University e-mail: petra.hlavackova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Dastan Bamwesigye
Assessment of Natural Resources Utilization in Regional Development: Case of Forestry Production in Uganda
September 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Bařinová
Marketingová strategie nábytkářského podniku
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kofi Ampadu Boateng
Návrh na zvýšení zaměstnanosti venkova v rámci lesnicko - dřevařského sektoru
September 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Brychtová
Inovace marketingového plánu nábytkářského podniku
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Březina, Ph.D.
Ekonomická analýza správy národních parků
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. David Březina, Ph.D.
Ekonomické aspekty Správy Národního parku Podyjí
June 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Josef Černoch
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Azdren Doli
Vlastní téma
October 2021Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Hedejová
Vyhodnocení sociálně-ekonomické funkce chráněných území
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Hlaváčová
Analýza chování spotřebitelů na trhu s bytovým nábytkem
April 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Horký
Rentabilita odvozní soupravy
April 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Horký
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radana Hroudná
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
April 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kamenická
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
April 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Klusáček
Ekonomická analýza podniku vykupujícího dříví
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Krajíček
Podnikatelský plán nábytkářského podniku
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Šárka Křížková
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Machač
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Martinek
Analýza trhu lesních těžebních zbytků
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Matějková
Zhodnocení externalit využívání krajiny pro rekreaci
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
Ekonomická analýza lesního hospodářství České Republiky
June 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Michal
Strategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Rozhodovací úlohy v lesích Městyse Lomnice
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Mlčáková
Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku
April 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Mlčáková
Využití manažerského účetnictví v nábytkářském podniku
April 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladislava Muselíková
Supplier evaluation system of the wood processing enterprise in the region of the CZ, SK, HU and AT
April 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeněk Mutina
Vyhodnocení provedené regenerace parku Petra Bezruče v Bohumíně
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dita Němcová
Zkvalitnění (inovace) marketingového plánu prodejce nábytku
April 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Novotná
Obchodní činnost podniku s nábytkářskou výrobou
April 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Nykodym, DiS.
Daňové zatížení dřevařských podniků
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petra Pacáková
Metodické hodnocení kvality dřevostaveb v České republice v kontextu trvale udržitelné výstavby
September 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Pěnčíková
Zkvalitnění marketingového plánu nábytkářského podniku
April 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Polívka
Ekonomické zhodnocení lesnických rekultivací
April 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Pospíšilová
Finanční analýza nábytkářského podniku
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Ptáčková
Podnikatelský plán nábytkové galerie
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Simona Strnádková
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
April 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Hana Svobodová
Ekonomické aspekty využití přírodních a ekologických materiálů
September 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Šmerdová
Porovnání lesnické politiky ČR s lesnickými politikami vybraných zemí EU
April 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Šmíd
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Špičková
Marketingový plán nábytkářského podniku
April 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Štikar
Ekonomické vyhodnocení vlivu LED osvětlení na životní prostředí
April 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sami Johannes Ukkonen
Comparison of Nordic and Central European Forests for their Socio-economic Function and Measurement Methods
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Zuzana Valeriánová
Možnosti využití zemědělských půd
April 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Veselý
Analýza nákladů a rentability odvozních souprav
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress