Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Holík
Identification number: 9129
University e-mail: 9129 [at] node.mendelu.cz
 
Technical worker for research - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT) - terminated

Contacts     Final thesis     Publications     Placements     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Forestry inventorying in the region Macuya, Universidad Nacional de Ucayali, Peru
Written by (author): Ing. Tomáš Holík
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Opponent:Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Lesnická inventarizace v oblasti Macuya, Universidad Nacional de Ucayali, Peru
Summary:Tomáš Holík – Lesnická inventarizace v oblasti Macuya, Universidad Nacional de Ucayali, Peru Pro zpracování mé diplomové práce bylo nutné navštívit tropickou oblast peruánské Amazonie. Cílem této práce bylo pomoct místní univerzitě, Universidad Nacional de Ucayali, UNU. Tato univerzita vlastní les, který byl před dvaceti lety postižen nelegální těžbou. Proto bylo nutné provést lesnickou inventarizaci stromů s produkčním potenciálem, zjistit v jaké kondici je les a u kterých dřevin došlo k největšímu poškození druhové skladby nelegální těžbou. Vlastní práce v terénu probíhala na reprezentativní ploše o velikosti 1 km², na kterém jsme provedli inventarizaci celkem 21 hektarů. Během práce bylo změřeno a popsáno 2832 stromů, náležejících k 196 druhům. Výsledné zjištění je, že plocha obsahuje velmi málo dřevin s vysokým komerčním využitím a ekonomický odhad výnosu z prodeje vytěženého dřeva ukazuje na velmi nízké zhodnocení. Les má v první řadě nevyčíslitelnou hodnotu pro možnost výuky a dalšího výzkumu UNU a zachování přírodních podmínek regionu Ucayali. Na závěr jsem se pokusil naznačit možnou budoucnost Experimentálního lesa UNU.
Key words:Jižní Amerika, Peru, Amazonský prales, Tropické lesnictví, Inventarizace, Macuya, UNU

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesOpponent's review