Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Identifikační číslo: 910
Univerzitní e-mail: tomas.urban [at] mendelu.cz
 
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (AF)

     
Výuka     Projekty          
     
Konference
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
obhájený
1 Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasatIGAspoluřešitel
01.03.2010
28.02.2011
vyřazený
2
 Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory
FRVŠ
Spoluřešitel
01.01.2006
01.01.2006
řešený3
OP
Spoluřešitel
01.07.2009
30.06.2012
obhájený4 Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNAT. UrbanIGA
garant
01.03.201028.02.2011
vyřazený5 Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemenIGA
garant doktorského projektu
01.01.200501.01.2005
vyřazený
6
 Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě
FRVŠřešitel01.01.200801.01.2008
obhájený7
 Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti
T. Urban
GAČR
administrátor
01.01.1995
31.12.1997
obhájený
8
T. UrbanFRVŠ
Spoluřešitel
01.01.2007
31.12.2007
obhájený
9
T. Urban
RP
spoluřešitel
01.01.200631.12.2006
řešený
10
 Poradenské centrum na MZLU v Brně
NPV II
člen řešitelského týmu
01.07.2006
obhájený
11 Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra
IGA
Řešitel
01.03.2007
31.12.2007
vyřazený
12
 Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
IGA
řešitel
01.01.2004
01.01.2004
obhájený
13
 Příprava nového doktorského studijního programu
T. UrbanFRVŠ
spoluřešitel
01.01.200231.12.2002
obhájený
14
 Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky
T. Urban
FRVŠ
Spoluřešitel
01.01.2003
31.12.2003
obhájený
15
 Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentůFRVŠ
spoluřešitel
30.01.200931.12.2009
obhájený16
 Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa
T. UrbanNAZVspoluřešitel01.01.1999
31.12.2001
vyřazený
17
 Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
T. Urban
IGA
řešitel01.01.2004
01.01.2004
obhájený
18 Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerůT. Urban
NAZV
administrátor
01.06.2001
01.06.2005
obhájený
19
 Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie
FRVŠ
Řešitel
10.02.2005
31.12.2005
obhájený20IGA
řešitel
01.03.2011
31.12.2011
obhájený
21
 Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech
FRVŠ
Řešitel
01.01.2001
31.12.2001
obhájený
22
 Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“
RP
spoluřešitel
01.01.2003
31.12.2005
vyřazený
23
 Využitelnost lineárních modelů pro aplikaci MAS v chovu prasat
IGA
garant doktorského projektu
01.01.2006
01.01.2006
obhájený
24
 Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa
T. Urban
FRVŠ
administrátor
01.01.1998
31.12.1998
obhájený
25
 Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa
T. Urban
NAZV
administrátor01.01.199531.12.1997
obhájený
26
T. UrbanIGAGarant projektu
01.03.2009
30.11.2009
obhájený27
 Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů
NAZV
spoluřešitel
01.12.2005
31.12.2009
vyřazený
28
 Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítí
T. Urban
FRVŠ
Řešitel01.01.200201.01.2002
obhájený29 Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní sítiFRVŠ
Řešitel
01.01.2004
31.12.2004
zamítnutý30 Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerůT. Urban
NAZV
garant23.11.2010
23.11.2010
obhájený
31
 Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika - perspektivního stud. oboru obecná zootechnika
GAČR
Spoluřešitel na MZLU
01.10.2003
31.12.2007

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovaný
řešený
řešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušenýzrušený