Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Identification number: 910
University e-mail: tomas.urban [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and DT. UrbanOPSpoluřešitel01.07.200930.06.2012
2 Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasatT. UrbanIGAspoluřešitel01.03.201028.02.2011
3 Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní oboryT. UrbanFRVŠSpoluřešitel01.01.200601.01.2006
4 Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal HusbandryT. UrbanGAČRSpoluřešitel na MZLU01.10.200331.12.2007
5 Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNAT. UrbanIGAgarant01.03.201028.02.2011
6 Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemenT. UrbanIGAgarant doktorského projektu01.01.200501.01.2005
7 Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované forměT. UrbanFRVŠřešitel01.01.200801.01.2008
8 Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovostiT. UrbanGAČRadministrátor01.01.199531.12.1997
9 Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných datT. UrbanFRVŠSpoluřešitel01.01.200731.12.2007
10 Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v BrněT. UrbanRPspoluřešitel01.01.200631.12.2006
11 Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéraT. UrbanIGAŘešitel01.03.200731.12.2007
12 Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, PolskoT. UrbanIGAřešitel01.01.200401.01.2004
13 Příprava nového doktorského studijního programuT. UrbanFRVŠspoluřešitel01.01.200231.12.2002
14 Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market useT. UrbanNAZVco-solver01.12.200531.12.2009
15 Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA bankyT. UrbanFRVŠSpoluřešitel01.01.200331.12.2003
16 Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentůT. UrbanFRVŠspoluřešitel30.01.200931.12.2009
17 Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masaT. UrbanNAZVspoluřešitel01.01.199931.12.2001
18 Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasatT. UrbanIGAřešitel01.01.200401.01.2004
19 The consulting centre at MZLU in BrnoZ. HavlíčekNPV IIčlen řešitelského týmu01.07.2006
20 The utilizabibility of linear models for MAS application in pig breedingT. UrbanIGAgarant doktorského projektu01.01.200601.01.2006
21 Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerůT. UrbanNAZVadministrátor01.06.200101.06.2005
22 Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologieT. UrbanFRVŠŘešitel10.02.200531.12.2005
23 Using microsatellite markers to determine genetic diversity in different populations of raptorsT. UrbanIGAGarant projektu01.03.200930.11.2009
24 Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masaT. UrbanIGAřešitel01.03.201131.12.2011
25 Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématechT. UrbanFRVŠŘešitel01.01.200131.12.2001
26 Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“J. DvořákRPspoluřešitel01.01.200331.12.2005
27 Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masaT. UrbanFRVŠadministrátor01.01.199831.12.1998
28 Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masaT. UrbanNAZVadministrátor01.01.199531.12.1997
29 Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítíT. UrbanFRVŠŘešitel01.01.200201.01.2002
30 Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní sítiT. UrbanFRVŠŘešitel01.01.200431.12.2004
31 Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerůT. UrbanNAZVsupervisor23.11.201023.11.2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected