Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Identification number: 910
University e-mail: tomas.urban [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Audyová
Genomika vybraných mikroorganizmů významných v potravinářství
April 2006Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marie Bártová
Genetická determinace zbarvení u králíků
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Elli Blomberg
Genes of monogenetics disease in cattle and their variability in different breed
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpánka Boleslavová
Variabilita polymorfizmu v genu FABP3 a jeho asociace s ukazateli kvality masa u prasat
April 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marta Bryndová, Ph.D.
Studium genetické struktury a diverzity různých populací dravců (Falconiformes)
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Miroslav Caha
Genetika zbarvení králíků
April 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristýna Čermáková
Geny zbarvení a jejich variabilita u laboratorních potkanů
April 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Černošková
Studium genetické variability a diverzity u populací prasat plemene české bílé ušlechtilé
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sára Daňková
Klonování a jeho využití ve šlechtění a v dalších aplikacích u hospodářských zvířat
April 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Döbertová
Analýza biodiverzity pomocí genetických markerů u vybraných plemen prasat v ČR
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucie Dobešová
Genová terapie, její principy, mechanizmy a typy vektorů
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Dokoupilová
Bioinformatické analýzy genomů hospodářských zvířat
April 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Dolnáková
Štúdium variability sekvencie v géne MC1R u rôznych druhov zvierat
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Dvořák
Využití různých statistických metod k určení asociací kandidátních genů s produkcí vepřového masa
April 2005Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. et Mgr. Lenka Falková
Hodnocení genetické variability v malých populacích zvířat
September 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jiří Háček
Variabilita genů PRLR a FUT1 a jejich asociace s produkčními ukazateli u prasat plemene české bílé ušlechtilé
April 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Horáková
Vliv klimatických podmínek na rozklad těl obratlovců v zimních měsících
April 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Studium vztahu genetických markerů a užitkových vlastností prasat
June 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Hurta
Analýza vybraných kandidátních genů mléčné užitkovosti skotu
April 2006Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Karas
Vyhodnocení variability genů 6. chromozomu a kvality vepřového masa
April 2005Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžběta Karbusická
Genetická analýza zbarvení u huculských koní zařazených do genetického zdroje
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Kavická
Molekulárne genetické metódy a ich uplatnenie v zušľachťovaní populácií hospodárskych zvierat s aplikáciou na ovce
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Klimková
Využití molekulární genetiky ve zlepšování populací hospodářských zvířat
April 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Komosný
Mikrosatelity a jejich využití k hodnocení biodiverzity u různých plemen prasat v ČR
April 2006Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Kosťuková, Ph.D.
Genetické markery ve studiu genetické diverzity v populacích hospodářských zvířat
April 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marie Košková
Genetická determinace výskytu skrvnitosti u psů
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Kratochvíl
Konstrukce mutantních enzymů pro degradaci antropogenních polutantů
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Krejčí
Genetická analýza zbarvení merle u psů plemena border collie
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Kropáčková
Dědičné onemocnění u koček
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Křížanová
Polymorfizmus mikrosatelitů u vybraných druhů rodu Falco
April 2006Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Křížová
Geneticky podmíněné onemocnění degenerativní myelopatie psů
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Křížová
Molekulární diagnostika deficience lipoproteinové lipásy (LPLD) jako výběr pacientů vhodných pro genovou terapii (AAV1-LPL S447X )
April 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Romana Kučerová
Genetická diverzita mezi plemeny koní a metody její hodnocení
April 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Kundrát
Hodnocení genetické diverzity u plemen skotu v ČR
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Martinec
Variabilita lokusu CSN3 (kappa-kasein) a mléčná užitkovost krav
April 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Martinovská
Bioinformatické nástroje v analýzách genomů zvířat
April 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Mazalová
Variabilita genu LEPR a jeho asociace s ukazateli produkce vepřového masa
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Irena Milaković, Ph.D.
Genetics markers Myf4 and FSHB in relation to performance of boars
April 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Papajková
Genetické markery pro kvalitu masa jatečných prasat
April 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Patermannová
Mutace genu v MDR1 u psů ve vztahu k citlivosti na léčiva
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Oleksandra Pazii
Genome evolution of wolf and dog and their comparison
April 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Polanská
Polymorfizmus v genu katepsin F a jeho asociace s produkčními vlastnostmi u prasat
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michala Poslušná
Genetika zbarvení činčil
April 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michala Poslušná
Studium sekvencí genů zbarvení u činčil na základě homologie se sekvencemi vybraných savců
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Rádsetoulalová
Určení pohlaví ptáků analýzou DNA
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Ryglová
Genomická selekce a její aplikace ve šlechtění hospodářských zvířat
April 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tereza Ryšková
Využití genové terapie pro léčbu genových onemocnění
April 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Taťana Sedláčková
Studium genetické diverzity a struktury populací zvířat
September 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Markéta Smékalová
Studium genetické variability pomocí DNA markerů u prasat
April 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marieta Staroveská
Role genetiky a výživy při výskytu epilepsie u psů z pohledu nutrigenomiky
April 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Stuhlová
Forenzní genetika využívající domestikovaná zvířata
April 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Oleg Sukhov
Nový polymorfizmus genu apolipoprotein A2 a jeho asociace s obsahem mastných kyselin u prasat
April 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Šubrtová
Metodické přístupy v genové terapii na zvířecích modelech
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Tichá
Variety potkanů a jejich genetická determinace
April 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Tománková
Genetická variabilita mikrosatelitů u různých plemen psů
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Tomášková
Studium SNP genu DGAT1 jako kandidátního genu pro kvalitu vepřového masa
April 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Truksa
Genetická variabilita mikrosatelitů a diverzita u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra
April 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miloslav Truksa
Studium genetické variability mikrosatelitů u různých rodin jedinců bezrohého skotu
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Václavková
Analýza asociací polymorfizmů lokusů CMYC, GH1 a GH2 s ukazateli jatečné hodnoty u prasat plemene české bílé ušlechtilé
April 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Vaňová
Gén DMRT3, jeho mutácie a variabilita pri rôzných plemenách koní
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Velebová
Molekulárně-genetická analýza starokladrubských koní
April 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Venusová
Aktuální molekulární polymorfizmy genů a molekulární metody analýzy kvality masa u masných plemen skotu
April 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Vostřelová
Variabilita lokusu CSN2 (beta-kasein) a mléčná užitkovost krav
April 2008Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Eliška Vránová
Nový polymorfizmus v promotorové oblasti genu FABP3 a jeho asociace s ukazateli kvality masa u prasat
April 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Wolfová
Studium dědičnosti polyneuropatie u psů plemene leonberger
April 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Žaludová
Dědičná onemocnění očí u australských ovčáků
April 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress