Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identification number: 9107
University e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
 

Contacts
     
     Final thesis          
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod ve Vranovickém lese
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod ve Vranovickém lese
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá nekrózou jasanů, kterou způsobuje patogen Hy-menoscyphus fraxineus. Práce je zaměřena na vyhodnocení souvislosti mezi klimatickými podmínkami a výskytem inokula patogenní houby. Praktická část obsahovala sběr dat na výzkumné ploše ve Vranovickém lese pomocí lapače spor Burkardova typu. Následovalo zpracování dat v laboratoři, kde byla provedena extrakce DNA a aplikace qPCR za účelem kvantifikace DNA ve vzorcích.
Key words:
nekróza jasanů, qPCR, extrakce DNA, spory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Miloň Dvořák, Ph.D..