Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identifikační číslo: 9107
Univerzitní e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka          
     
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod ve Vranovickém lese
Autor: Bc. Daniela Smetanová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod ve Vranovickém lese
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nekrózou jasanů, kterou způsobuje patogen Hy-menoscyphus fraxineus. Práce je zaměřena na vyhodnocení souvislosti mezi klimatickými podmínkami a výskytem inokula patogenní houby. Praktická část obsahovala sběr dat na výzkumné ploše ve Vranovickém lese pomocí lapače spor Burkardova typu. Následovalo zpracování dat v laboratoři, kde byla provedena extrakce DNA a aplikace qPCR za účelem kvantifikace DNA ve vzorcích.
Klíčová slova:nekróza jasanů, qPCR, extrakce DNA, spory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miloň Dvořák, Ph.D..