Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identification number: 9107
University e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

     
Lesson
     
Final thesis
     
     
     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The evalution of health condition of the Masaryk alley in Liberec
Written by (author): Bc. Michaela Knoppová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Zdravotní stav lipové aleje na Masarykově třídě v Liberci
Summary:Cílem této práce je zhodnotit a zdokumentovat zdravotní stav Masarykovy aleje v Liberci. Zdravotní stav zde byl negativně ovlivněn rekonstrukcí celé ulice, kdy došlo k rozšíření tramvajové trati a výměně inženýrských sítí. Při těchto pracích došlo k významnému poškození kořenového systému, díky kterému se u stromů výrazně usnadnila infekce nebezpečnými dřevokaznými houbami jako je Ustulina deusta a Pholiota squarosa. K dalšímu šíření těchto nebezpečných dřevokazných hub přispívají velmi časté trhliny a jiná mechanická poškození.
Key words:
Pholiota squarosa, poškození, Liberec, Ustulina deusta, Masarykova alej, rekonstrukce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Miloň Dvořák, Ph.D..