Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9107
Univerzitný e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sledování biologie Hymenoscyphus fraxineus - nekrózy jasanů na základě odchytu spór
Autor: Bc. Vojtěch Kasal
Pracovisko: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Vedúci práce: Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Beran, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Sledování biologie Hymenoscyphus fraxineus - nekrózy jasanů na základě odchytu spór
Abstrakt:Moje bakalářská práce se zabývá nekrózou jasanů, kterou zapříčiňuje patogen Hymenoscyphus fraxineus. Práce se zabývá zhodnocením vlivu klimatických podmínek na výskyt spor patogenní houby. Praktická část zahrnovala sběr dat na výzkumné ploše v Hackerově školce pomocí lapače spor Burkardova typu. Následovalo zpracování dat v laboratoři, s následnouanalýzou nasbíraných dat.
Kľúčové slová:jasan, spory, odchyt spor, nekróza jasanů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Miloň Dvořák, Ph.D..